افزایش ۴۰ درصدی مراجعه افراد بی خانمان بوسیله بخاری ها با شیوع کرونا | آمار صفر ابتلا درون بین مددجویان

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، سید مالک حسینی با رمز بوسیله افزودن تعداد مراجعان به گرمخانه های پایتخت نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: معمولا درون روزهای گرم سال شاهد کاهش مراجعه به فرخوراک پزی ها هستیم، به سیاق ای که تو سال گذشته داخل این ایام سال، حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر تو فرخوراک پزی های پایتخت پذیرش شدند.

سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه امسال به دلیل شیوع کرونا و دریافتن بسیاری از کارتن رویا ها برای لیس ابتلا بوسیله این بیماری، مراجعات نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۰ درصد اضافه یافته است، تصریح کرد: به نظر می رسد افزایش مراجعه کارتن خواب ها به برهان دغدغه آنها نسبت به ابتلای کرونا و افزایش آگاهی بخشی بوسیله این افراد در بخاری ها است.

حسینی در مورد میزان ابتلای مددجویان تو بخاری ها نیز افزود: روز جمعه هفته گذشته گزارشی مبنی بر ابتلای مشکوک چند مددکار درون یکی از مراکز گزارش شد و نیز اطلاع دادن شد که سه گانه مددجو نیز احتمالا دارای بیماری کرونا هستند که این افراد بوسیله مراکز درمانی نقل مکان شدند و خوشبخانه تست ابتلای مددجویان به کرونا منفی شد، ولی ۴ مددکار یکی از مراکز بوسیله کرونا مبتلا شدند که خوشبختانه اقدامات لازم موجب کنترل شرایط و تشدید حراست ها عمل شده است.

وی تاکید کرد: در حال فراهم تمامی گرمخانه های خانه دادن تهران به طور شبانه روزی در حال خدمت رسانی هستند و خوشبختانه همچنان هیچ تک مثبت ابتلا بوسیله کرونا تو بین مددجویان بی حرکت در گرمخانه ها گزارش نشده است.