انتشار ۲۳ کتاب جدید برای کودکان و نوجوانان

بوسیله گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط اشتراکی و امور بین الملل کانون، در سال «جهش تولید» و در شرایط متشنج ناشی از مسری مصیبت کرونا تو کشور، نویسندگان مملکت ادبیات بچه و نوجوان با انگیزه ای مضاعف برای کودکان و نوجوانان قلم می زنند.

اینک هم زمان با روز ملی ادبیات کودک و نوجوان، حاصل تامل و قلم نویسندگان ایران در روزهای پرتشویش و سخت کرونا بوسیله کود مجمع است و تماشاچی آماده شدن ۲۳ نشانی کتاب با موضوع های مختلف با چشم اندازی اختصاص و نگاهی امیدوارانه به آینده ای معین داخل انتشارات حلقه پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستیم.

این آثار به خامه نویسندگان نام آشنای حوزه شعر صغیر و نوجوان همچون مصطفی رحماندوست، زهره پریرخ، فرهاد حسن زاده، طاهره ایبد، زنده یاد سوسن طاقدیس، محمدرضا شمس، محمدرضا مرزوقی، مینو کریم زاده، سرور کتبی، مریم هاشم پور، علی خاکبازان، مجید ژرف و… است که با موضوع های متفاوت تو قالب های شعر، داستان، کاردستی و مجموعه ی علمی آماده ی چاپ شده است.

تو این میان مجموعه  «آهای مواظب ما باشید!» در ارتباط با حیوانات تو حال انقراض ایران که در قالب شعر هایی با عنوان های مختلف از جمله «آخرین غراب بور دشت ارشد»، «باورکن من لاک پشتم»، «بدو، بدو، بدو»، «بزرگ شنوایی کوچک»، «به من بگو سمندر»، «ترس… ترس… بیم»، «چه کسی روزنامه را به شیشه چسبانده بود»، «کی…؟ کو… و.؟» و «گوزن زرد» به چشم می خورد که با تصویرگری های متفاوتی از هنرمندان تصویرگر و ارزان بخاطر گروه سنی ۹ آماده چاپ است.

همچنین مجموعه علمی «علوم عصر حجری» از دیگر کتاب هایی است که آماده سرایت شده است.

پهلو همین شالوده جلد دوم «دانشنامه فضا زیست» به خامه هنریک مجنونیان، بهرام حسن زاده کیابی و شکوه حاجی نصرالله برای گروه اهل سنت ۱۵ (نوجوان) آماده شده است.

این کتاب ها برای دسته های اهل سنت ۴ (نوگام)، ۹ (نونهال)، ۱۲ (نونگاه) و ۱۵ (نوجوان) تو نظر اندوهناک شده است.

انتهای پیام