درخواست حناچی از دادستان تهران | اخطار دادن به ساختمان های ناایمن کافی نیست

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، فاتح حناچی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران درون خصوص حادثه کلینیک سینا اطهر توضیح عدل: ساختمان کلینیک سینا اطهر تو سال های ۹۴، ۹۶، ۹۷ اخطار ناایمن داشت و شهرداری منطقه با استناد بوسیله مواد ۱۴ و ۲۰ عادت ۵۵ شهرداری و بخشنامه دیگری که داشتیم به تکرار به مالک اخطار ناایمنی داده حیات.

شهردار تهران گفت: به دیدن می آید با اتصال برق داخل خلط کپسول های اکسیژن، آتش ساختن و تسری پیدا می کند و انفجارها ناشی از همان کپسول های اکسیژن بود.

وی افزود: امتحان ساختمان پلاسکو بیگانه بود و از امروز مجاهدت می شود وضعیت ساختمان های ناایمن که اخطار دادیم را با تکاپو بیشتر پیگیری کنیم و در رخ استنکاف از ایمنی، برخوردهای قضایی را ایفا دهیم و علت آن است که ساختمان های ناایمن که جنبه اشتراکی پدیدار می کنند از درک های بیشتری برخوردار هستند.

حادثه آتش سوزی و فوران کلینیک سینای اطهر در خیابان شریعتی تهران به کشته شدن ۱۹ نفر و مصدومیت ۱۴ نفر منجر شد.

این حادثه شامگاه سه گانه شنبه قیافه داد و کانال موسسه نظام پزشکی نیز اطلاع دادن کرد که زیاد از نیمی از جان باختگان متعلق به پزشکان و کادر اتاق انجام است.

مهار این آتش سوزی با کاربرد از برگ جدید آتش نشانی از جمله نردبان های بلند و در سایه امتحان و ایثار آتش نشانان، حدود ۲ زمانه به کشش انجامید و با وجود دو مورد انفجار در دقایق اولیه، از پراکندن آتش به سایر بناء های منطقه جلوگیری شد.