آخرین شرایط احداث پارکینگ طبقاتی درون بافتن درمانده منطقه ۱۵ تهران | بهره برداری تا خاتمه ۹۹

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، خداوندگار مجید غمخوار مدیرعامل اداره عمرانی مناطق شهرداری تهران از اتمام عملیات احداث سقف مرتبه سوم پارکینگ طبقاتی مینابی داخل بافت خسته منطقه ۱۵ تهران خبر داد و گفت: روند صعود عملیات اجرایی پارکینگ طبقاتی مینابی واقع تو بافت فرسوده منطقه ۱۵ قابل قبول است و دنبال تکمیل عملیات احداث سقف طبقه سوم، تمهیدات لازم برای ادامه عملیات قالب بندی و بتن ریزی سقف ها درون حال عمل است.

به گفته مدیرعامل موسسه عمرانی مناطق، با دنباله مسئله اجرایی فعلی و در صورت تامین منابع، مرحله استوار کارگر پروژه احداث پارکینگ مینابی تا پایان بهار ۹۹ به اتمام می رسد و می نبوغ امیدوار بود کل این پروژه تا پایان سال جاری آماده بهره برداری شود.

محله مینابی در بافتن فرسوده منطقه ۱۵ تهران صبر دارد و اهالی با هبوط جای پارک مواجه هستند که به برهان شرف کم معابر، حتی امکان پارک حاشیه ای نیز درون این خیابان بغرنج است. منطقه ۱۵ شهرداری تهران دارای ۲۴۶ هکتار بافت درمانده است که از این لحاظ در میان مناطق ۲۲ گانه دهکده تهران داخل رتبه پنجم قرار دارد.

پروژه احداث پارکینگ طبقاتی مینابی در سماوی به مساحت ۲۳۳۰ مترمربع و با زیربنای حدود ۱۶۳۰۰ مترمربع در خیابان برادران سجادی واقع در منطقه ۱۵ فراغت دارد و دارای حجم برای پارک ۴۶۶ خودرو است.

این پارکینگ داخل حال احداث تو مرکز کوچه مینابی است تا شهروندان کوچه های پیرامون از یکسره اتابک هم بوسیله آن دسترسی داشته باشند و کمی از مشکلات آنها در این زمینه رفع شود.عملیات احداث پارکینگ طبقاتی مینابی عملیات احداث پارکینگ طبقاتی مینابی