اقدام آزادگان رفسنجانی برای مبارزه با کرونا

به گزارش ایسنا، به انگیزه مسری ویروس کرونا و همه گیری این ویروس و در راستای کمک به خانواده های بی بضاعت هیئت فرهنگی، مذهبی آزادگان رفسنجان با درون اصالت گذاشتن منزل آزادگان برای ساختن کارگاه تولید ماسک، فرایند کمک رسانی خویشتن به مردم این شهرستان را آغاز کرده است.

این اتلیه از اوایل هفته گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و خوهران بسیجی در دو شیفت صبح و عصر داخل آن مشغول به تولید ماسک هستند.

انتهای پیام