ذکر بوسیله وزیر کشور درون شورای شهر | چرا اینترنت راه اندازی مدیریت تلاطم تهران هم کمیت شد؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شهرنوشت، مجید فراهانی درون جریان صد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای دهات تهران با اشاره به بغرنج موکد اینترنت، طی تذکری که وقف هیئت رئیسه شد، گفت: متاسفانه در خلال تصمیم اندیشیده شده برای مهار اغتشاشات در هفته گذشته توسط شورای پناه کشور، سیستم های آنلاین اداره پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و دسترسی بوسیله اینترنت در این مدت، مشابه دسترسی شهروندان اندازه شده بود؛ امری که نه تنها غیرمنطقی و شگفتی برانگیز بود، بلکه می توانست با بروز یک حادثه طبیعی (اعم از سیل، زلزله، آتش سوزی بزرگ و…) بردباری آوری و پایداری شهر را در برابر این حوادث بی نظم بطی ء و زیر سوال ببرد.

وی افزود: لازم است برای جلوگیری از تکرار این موضوع تدابیر خاص ای اندیشیده شود و سازمان مدیریت بحران، مراکز امدادی و … در این نحو تصمیم ها مستثنی شوند.

جسم شورای ده تهران تاکید کرد: با عنایت بوسیله ابهت موضوع و لزوم کیاست اندیشی داخل این باره به نشانی نماینده مردم تهران داخل اجرای بند ۲ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره توجه به تامین اینترنت و ایستادگی شبکه ارتباطی سازمان مدیریت فساد شهر تهران، مراکز امدادی و سایر مراکزی که عملکرد مشابهی دارند، به وزیر کشور که اخیراً بزرگواری غوغا شهر تهران از سوی شهردار تهران به ایشان سپرده شده است، تذکر می دهم.

فراهانی تو پایان گفت: امیدوارم با اقدام به موقع، کار کننده و اهتمام دکتر رحمانی فضلی، وزیر ملک تماشاگر توجه بیش از پیش بوسیله تاب آوری تهران بخاطر عمر همه شهروندان باشیم.