تولید خاکروبه هر تهرانی دوبرابر نرم جهانی است

همشهری آنلاین – پریسا امیرقاسم خانی: امسال این رویداد درون ۱۴۰کشور گیتی ازجمله ایران برگزار شد و برای اولین وهله شهرداری تهران بوسیله رخ مستقل آن را در ستاد سمن های شهر تهران برپا کرد. در رویداد کلیماتون تهران، حجت نظری تنه شورای ولایت تهران، شینا انصاری مدیرکل محیط زیست و ترقی پایدار، علیرضا شریفی بی همتا کمک پروگرام ریزی و ترقی شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و بسیاری از فعالان فضا زیست و مدیران شهری پیشگاه داشتند.

حجت نظری، تن شورای شهر تهران، بابیان اینکه هر تهرانی دوبرابر نرم جهانی خاکروبه تولید می کند، گفت: «به عبارتی هر ایرانی بین ۸۰۰ تا۹۰۰گرم داخل روز زباله تولید می کند؛ درحالی که میانگین جهانی بین ۴۰۰ تا ۴۵۰گرم است.»

او ادامه داد: «کلیماتون مهم ترین رویداد بین المللی درون مرزوبوم محیط زیست است و ما اینجا جمع شدیم تا درباره متد هایی صحبت کنیم که منجر به کاهش تولید پسماند در تهران می شود.» این قد شورای شهر تهران، گفت: «شما پس ازآن از دیدار از مرکز پسماند آرادکوه مشاهده می کنید، این میزان از تولید پسماند چه بلایی بر عادت محیط زیست شهرمان می آورد و این مسئله اتفاقی است که کمتر به آن پرداخته شده است.»

حجت نظری با اظهار اینکه به هر دلیلی در حوزه مدیریت پسماند توفیق چندانی نداشته ایم، گفت: «۲سال اخیر درون ستاد توان افزایی براساس دعوی سازمان های مردم طبیعت تقلا کرده ایم کنار قضیه پسماند تمرکز بیشتر داشته باشیم. جلسات متعدد برگزار کردیم و کارگروه مدیریت پسماند الکتریکی با تسهیل گری ستاد مفتاح زده است.»

نظری داخل پایان گفت: «متأسفانه تو شهری زندگی می کنیم که استفاده گرایی باعث شده بیشتر زمان ها تولید پسماند قریه از مطلوب بودن بور بگیرد، ممکن است در مدیریت شهری هم قصورهایی باشد ولی به هر حال همه باید تلاش کنیم از این شرایط بور بگیریم. مدیریت شهری می تواند به کاهش تولید پسماند کمک کند تا ما بطرف خانه زیست پذیرتری را برای شهروندان ایجاد کنیم.»

در امتداد شینا انصاری، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار، ضمن تشکر از ستاد توان افزایی شهر تهران و سازمان مدیریت پسماند گفت: «رویداد کلیماتون مبارزه با رویداد گرمایش زمین است.»

او امتداد قسط: «از سال۸۳ قانون جامع مدیریت پسماند و آیین نامه های اجرایی مختلف این مرزوبوم در دولت وجود داشت، ولی امروز به دلایل عدیده ای این قوانین به روش مطلوب انجام نمی شود. بخشی از این عدم عمل بوسیله ناآگاهی و بخشی به عدم ضمانت لازم قوانین بازمی گردد.»

انصاری افزود: «در سر تزکیه اسلامی ماده۶۸۸ آمده هر اقدامی که باعث آلودگی محیط زیست شود، جرم است.» انصاری بی توجهی به محاکمه های معصیت زدایی، موضوع آموزش و مشارکت مردمی، عدم نظارت دقیق و کافی بر عملکرد وسیله های تولید پسماند، عدم تناسب جرم و مجازات تولیدکنندگان پسماندهای عادی مانند شهرک ها، عدم همدستی بین قدری مایه های ذیربط، نارسایی قوانین حقوقی و… را از دیگر دلایل لیس کاهش پسماند برشمرد و توافق قوانین را نیاز حکم دانست.

او داخل عاقبت به استفاده از شریک های انسانیت با رویکرد اقتصاد سبز و چرخشی تأکید کرد و گفت: «شهرداری ها باید زیرساخت این مشارکت را مجهز کنند.»

علیرضا شریفی فرد، دستیار برنامه ریزی و توسعه شهری دایره مدیریت پسماند شهرداری تهران در این نشست، گفت: «بی قراری اکنون روزمره حدود ۸۰۰۰تن پسماند معمولی شهری داخل تهران تولید می شود که از این مدل جزء زباله شهری و شوهردار بوسیله آرادکوه منتقل می شود که ۵۳۰۰تن است.»

او ادامه انصاف: «از ۵۳۰۰ تا ۶۰۰۰تن حاصل نظافت شهری است که ورودی آرادکوه را حدود ۶هزار تن می رساند. ۲۰۰۰تن باقیمانده نیز برآورد پسماند خشکی است که در حال تفکیک از مبدأ و در آماج اجرا می شود.»

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران دنباله رحم: «موسسه مدیریت پسماند از سال۹۰ از ۲سازمان بازیافت و خدمات موتوری شکل گرفته است و عمده فعالیت پسماند در بازیافت انجام می شود. این تغییر مدال این است که درون مسیر رشد راحتی داریم. به تدریج هنگام ۲دهه شهرداری تهران به این نتیجه رسیده است که باید پسماند مدیریت شود. رویکرد فعلی راه اندازی پسماند شهرداری کاهش پسماند است. نکته قابل توجه تو وضعیت فعلی پسماند شهر با حیات مشکلات و نواقص این است که در سطح بین المللی از وضعیت آبرومندی برخوردار هستیم، اما در مدیریت پسماند توسعه لازم را نداشته ایم.»

شریفی بی مانند افزود: «ما در این مملکت با ۲ چالش واقعی مبدأ و آماج روبه رو هستیم. داخل مبدأ متأسفانه به دلیل اجرای نامطلوب چهره نامطلوبی تو تفکیک داشتیم و تو مقصد مشکل محدودیت دفن گاه داریم. ما حتما باید به سمت کاهش پسماند برویم و درون آینده باید به تفکر جایگاه جدید باشیم.» شریفی فرد گفت: «طرح تام پسماند از سال گذشته تدوین و در خرداد سال آینده ارائه می شود.»