فرهانی: ساختمانی های بالای ۱۲ طبقه باید عوارض امن بدهند

 بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از مجتمع خبرنگاران، مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری در کشش سال ۸۸۵ میلیارد تومان از منابع خود را بابت خرج های سیال و ابتیاع تجهیزات به آتش نشانی اختصاص می دهد، گفت: از این میان ۱۰۷ میلیارد تومان آن فقط بایت ابتیاع برگ است که علی رغم کارهای منت که بخاطر فروش بالابرها شده، ولی این تعداد کفاف شرایط شهر تهران را نمی دهد.

او پندار نشان کرد: شورا به متعاقب این است که علاوه بر بودجه ای که مصوب می کند منابع دیگری را هم به شهرداری خاص دهد که هنوز مشخص زدودن از چه نگرش هایی می تواند این فقره را اجرا دهد. بیشتر بخوانید: ضمانت اجرایی برنامه های پیشگیرانه در آتش نشانی به خشکی امدن تأمین تجهیزات مقدم استفراهانی ادامه عدل: مهمترین مسئله مناقشه تبصره طریق مصوب سال ۷۵ شوراست که درون آنجا پیش بینی شده بود از خانه های ۱۲ اشکوب به فراز مالیات امنیت گرفته شود و این مالیات برای بیع برگ آتش عنوان مستقیما بوسیله احصائیه دایره آتش نشانی واریز شود.

عضو شورای قریه تهران در اختتام اظهار کرد: بدبختانه این امر هنوز اجرایی نشده و امیدواریم که شهرداری هر چه زودتر آن را اجرایی کند.