جشنی بخاطر چهل سالگی «فرهنگنامه کودکان و نوجوانان»

بوسیله گزارش ایسنا، این مراسم همزمان با سومین سالگرد کوچیدن توران میرهادی – بنیانگذار «فرهنگنامه کودکان و نوجوانان»- روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه  از روزگار ۱۶- ۱۸ داخل تالار خامه قفسه ملی برگزار می شود.

در معرفی کردن شورای تاریخ خردسال از «فرهنگنامه کودکان و نوجوانان» آمده است: «فرهنگنامه کودکان و نوجوانان» داخل سال ۱۳۵۸ با پیشنهاد توران میرهادی راه اندازی شد. جهت این کار به گفته توران میرهادی، کمبود منابع خواندنیِ بومی داخل زمینه فرهنگ، هنر و تاریخ ایران و ناکارآمدی منابع برگردان شده درباره نزاکت بشری برای کودک و نوجوان ایرانی حیات.

در این جزء نزدیک به ۳۰۰ نفر در اساس های گوناگون شبیه نویسندگی، ویراستاری، مشاوره، کلمه نگاری، صفحه آرایی و بخش های پشتیبانی و اداری فعالیت می کنند. مقاله ها در ۲۵ دسته موضوعی نوشته و ویراستاری می شود. بسیاری از نویسندگان، مقاله های خویشتن را بوسیله رخساره مجانی تو اختیار فرهنگنامه قرار می دهند. مقاله ها پس از ویرایش نهایی و تصویرگذاری تو جوانمردی مشارکت تهیه و گستردن فرهنگنامه فراغت می گیرد.

برای یافتن طرح کلی فداکار مقاله ها یا آشنایی دقیق نمدار با آگاهی های مورد احتیاج کودکان و نوجوانان، کارشناسان و ویراستاران فرهنگنامه از سال ۱۳۵۹گروهی از کودکان و نوجوانان ده تا شانزده ساله را، با معروفیت شورای مشورتی، بوسیله مشاوره دعوت کردند. طرح برخی مقاله ها با نظرخواهی از این دسته  تدارک می شود. تألیف و تدوین فرهنگنامه با نظم الفبایی و داخل حدود ۲۵ فرز پیش دماغ شده است.

به سبب تمام شدن روند تدوین فرهنگنامه، از سال ۱۳۹۵، طرح روزآمدسازی جلدهای منتشرشده و دستور کار ریزی برای اشاعه الکترونیکی این اثر، در دستور فقره شورا و ناشر آن باهم اتحاد کردن تدارک ونشرفرهنگنامه قرار گرفت.

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان بوسیله سئوال های گوناگون، پاسخ های مناسب و کنجکاو علمی می دهد و یاور کودکان و نوجوانان داخل پژوهش است.

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان نخستین کتاب مرجع اشتراکی به تعبیر فارسی، همراه با تصویر و نقشه، برای کودکان و نوجوانان ایرانی است. این مجموعه با نگرش علمی و با وحی از تاریخ و فرهنگ ایران و پاسداری تعبیر فارسی بخاطر کودکان ۱۰ الی ۱۶ سال و با توجه بوسیله دانش پایه، واژه و اظهار این گروه اهل سنت تدوین شده است.

با اطلاع رسانی داخل زمینه های گوناگون و داشتن دانستنی های کنجکاو وروز آمد، کتابی تاثیرگذار بخاطر کامل خانواده های ایرانی است.

به عنوان کتاب مرجع عمومی برای پاسخگویی به پرسش های فرزندان این کشور در شورای تاریخچه کودک تالیف می شود.
به مراجعان خود فرصت جستجوی پاسخ سوال هایشان را می دهد تا آنان لذت کشف و دانستن را امتحان کنند. نیز ادب نامه اطلاعات وسیعی را درباره ایران در جوانمردی دانش آموزان قرار می دهد.

داخل مراحل تدوین مقاله ها از مشورت و همفکری حدود ۱۰۰ کودک و نوجوان ۱۰ تا ۱۶ ساله به نام مشاوران نوجوان نصیب مند می شود.

انتهای پیام/