۲۴ مهر؛ هوای تهران سالم است | احتمال آلودگی هوا درون شامگاه پنجشنبه

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شهرنوشت، کنار بن پیش دماغ های انجام شده در شرکت کنترل چونی هوای شهر تهران، در بدوی ساعات روز چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۸ اضافه موقتی غلظت آلاینده ها در برخی مناطق مشاهده می شود که بوسیله طور بنیانی ناشی از ازدیاد تردد خودروها و حاکمیت خط سیر دنج و آسمان صاف است.

با رشد ناپایداری های جوی در کشش روز و وزش باد در برخی ساعات، از غلظت آلاینده ها کاسته شده اما به تدریج با افزایش حجم ترافیک احتمال می رود طی برخی اوقات افزایش نسبی درون انبوهی آلاینده ها داخل مناطق پرتردد مشاهده شود، اگرچه با وزش باد در ساعات پایانی چهارشنبه، پراکندگی آلاینده ها و بهبود کیفیت هوای پایتخت دور از امید نخواهد حیات.

با تداوم این شرایط جوی تا صبح روز پنجشنبه ۲۵ مهر ۹۸، باوجود آغاز تردد خودروها، انبوهی ذرات پاندول نسبت به روز گذشته از میزان کمتری برخوردار خواهد بود. همچنین با کاهش لخت دما تا روز آینده و تکثیر ابرناکی، وضعیت چونی هوا داخل هنگام روز تو شرایط مطلوب فراغت خواهد گرفت.

هر چند اندوه زمان با ساعات پشته ترافیک شامگاهی، تکثیر موقتی در غلظت آلاینده ها به ویژه ذرات معلق در پاره ای از مناطق سبب خواهد شد وضعیت کیفیت هوای مناطق پرتردد به طور موقت در وضعیت نامطلوب قرار گیرد.