اجرای ارائه “علمدار” داخل بوشهر

به گزارش ایسنا، این نمایش با محوریت شهادت نوشته شده و داستان مام شهیدی را روایت می کند که می خواهد یادگار فرزندش را به او برساند.

انگیزه اصلی اجرای نمایش علمدار، پیاده روی اربعین بوده و بر بنیاد نوحه معروف گام گام نوشته شده است. 

این نمایش از دوشنبه ۲۲ مهرماه تا جمعه ۲۷ مهرماه تو شهرهای دیلم، گناوه، بارانداز ریگ و بوشهر و تو مساجد، تکایا و دانشگاه های استان بوشهر به ادا داخل می آید.

“لیلا دمان” تو نقش مام شهید و “محمد سراجی” به نشانی دستیار کارگردان از عوامل اجرایی عرضه علمدار هستند. 

انتهای پیام