مادر شهیدان «سید حمید و کارفرما سعادتمند عاملی» درگذشت

بوسیله گزارش ایسنا، مرحومه حاجیه مادام «بتول عاملی» والده شهیدان «سید حمید و آقا سعید عاملی» در سن ۸۷ سالگی پیاده شدن اثر کهولت سن و بیماری دارفانی را وداع گفت و به فرزندان شهیدش الحاقیه.
عادات تشییع کالبد این پاپا شهید از مسجد زاجان خیابان شهیدان عاملی به جانب گلزار شهدای رهنان برگزار و به گور سپرده شد.
بسیجی کارفرما حمید عاملی رنانی ۱۱ آذر ۱۳۴۷ درون شهر رهنان از توابع شهرستان اصفهان بوسیله گیتی آمد و چهارم دی ۱۳۶۵، با سمت مورد تیرانداز در جاده فاو – ام الرصاص عراق به خشکی امدن اثر برخورد گلوله به شهادت رسید.
بسیجی سید سعید عاملی رنانی یکم فروردین ۱۳۴۲ در شهر رهنان از توابع شهرستان اصفهان چشم بوسیله دنیا گشود و پنجم مهر ۱۳۶۰ درون دارخوین پیاده شدن اثر اصابت ترکش بوسیله فیض شهادت رسید.
انتهای پیام