طرح ترافیک تهران به خاطر کنکوری ها عمل نمی شود

بوسیله گزارش ایسنا، سردار محمدرضا مهماندار در این باره گفت: با توجه به برگزاری کنکور سراسری در روز پنج شنبه سیزدهم نشانه ماه و برای رفاه شهروندان تهرانی و افرادی که در این امتحان شرکت می کنند، با هماهنگی به انجام آمده با سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران، طرح ترافیک در این روز اجرا نخواهد شد.

مهتر پلیس راهنمایی ورانندگی تهران بزرگ تاکید کرد: عدم اجرای طرح ترافیک تنها مختص به همین روز بوده و اجرای آن در دیگر ایام سال طبق روال گذشته دنباله خواهد داشت.