تمدید زود ثبت نام انتخابات یاران قریه

به این نظام جوانان، فعالان، نخبگان و یکسره شهروندانی که دلبستگی مند بوسیله همدستی در فرایند تصمیم سازی محله های خود با مدیریت شهری هستند، تا ۱۵تیرماه بخاطر ثبت معروفیت در انتخابات «یاران شهر» فرصت دارند؛ انتخاباتی که صبر است برای نخستین بار به صورت الکترونیکی برگزار شود و تکلیف ۳۱۸۶کرسی «یاران شهر» را تو ۳۵۴محله پایتخت مشخص کند.

به گفته ادیب اجرایی ستاد انتخابات پنجمین پیرامون انتخابات شورایاری محله ها، تا پایان ساعت ۱۵:۳۰ (یکشنبه ۹تیرماه) فقط ۳هزار و۶۵۲نفر مظفر شده اند تا با مراجعه بوسیله سامانه shorayari.tehran.ir مدارک خود را در این سایت بارگذاری و ثبت نام کنند.

سیدحمید طهایی در گفت وگو با همشهری به تمدید مهلت ثبت نام انتخابات اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ۲روز از مهلت ثبت نام تو روزهای تعطیل قرار داشت، اعضای شورای شهر تهران تصمیم گرفتند لمحه بیشتری بوسیله شهروندان فرع مند به همکاری در مدیریت شهر بدهند. با این اوصاف و با توجه بوسیله تمهیداتی که کمیته وقوف رسانی و تبلیغات برای اطلاع رسانی بیشتر به اختصاص داخل صداوسیما درنظر گرفته، می توان به انبازی تعداد بیشتری از شهروندان امیدوار بود.

او شورایاری ها را اولین هسته لباس گیری نقش آفرینی مردم در مسائل اجتماعی محله ها عنوان کرد و امتداد قسط: چنانچه وقار جایگاه شورایاری ها توسط رسانه ها بوسیله مردم و اجتماع گوشزد شود و معارفه رسانی بیشتری داخل این زمینه قیافه بگیرد، قطعا علاقه مندان بیشتری بخاطر مشارکت و نقش آفرینی در روستا و محله خویشتن اغوا می شوند. البته با فرصتی که شورای اسلامی شهر به جوانان داد و شرایط را برای مشارکت جوان ترها تسهیل کرد، اقدام بجا و مناسبی در راستای افزایش مشارکت در انتخابات شورایاری ها بود.

بوسیله باور طهایی، حضور در این نهادهای محلی، تمرین مناسبی برای شهروندان و به خصوص جوانان برای نقش آفرینی در مدیریت محله ها و آغازی بخاطر فعالیت های مدنی بالاتر مانند آستان در شوراهای اسلامی شهر و کمیسیون شورای اسلامی خواهد بود. بنابراین جوانان باید این اهمیت را دریابند و بدانند که بعد از مسئولان کهنه امر و مسن، میدان برای جوانان باز می شود و آنان می توانند خود را آماده حضرت در عرصه های اجتماعی، اجرایی و مدیریتی کنند.

دبیر اجرایی ستاد انتخابات پنجمین پیرامون انتخابات شورایاری برزن ها با رمز به اختیارات شورایاران محله ها، گفت: متأسفانه در این مبنا بی شمار ناچیز اطلاع رسانی شده است. اختیاراتی که شورای شهر پنجم به شورایاری ها داده اند، اهمیت یدکی دارد. غم اینک شورایاری ها طبق شیوه مجازند تو بودجه ها، خرج محلات، طرح هایی که قرار است درون محله ها عمل شود و… اختیارات خوبی دارند. ضمن اینکه شهرداری ها ملزم شده اند که نظرات شورایاری ها را داخل این زمینه ها به فرمان بگیرند.