کاهش مخاطره آتش سوزی در تهران با همکاری آلمان

اعضای هیات بلند پایه آژانس توسعه همکاری های آلمان با رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در خصوص همکاری های این سرزمین بخاطر اجرای طرح های مشترک در حوزه مدیریت مجادله های شاگرد از سوانح طبیعی، کاهش خطرپذیری و ریسک و برگزاری “کارگاه آموزشی دستور کار ریزی مبتنی پیاده شدن ریسک و الزامات مورد احتیاج انگیزه مقابله در آتش سوزی ها و همچنین ابراز رسانی تجهیزات آتش نشانی ملاقات و گفت وگو کردند.

بوسیله گزارش شهرنوشت به نقل از روابط عمومی موسسه پیشگیری و مدیریت مجادله شهر تهران، دکتر کرمی محمدی، رئیس سازمان تو این دیدار با اشاره به شالوده همدستی های مشترک از طریق دو سازمان مدیریت شورش تهران و آتش نشانی به نقش کمیته تاب آوری در کلکسیون کشورهای آسیایی برای برقراری وفاق موثر در این اساس اشاره و ابراز امیدواری کرد این شریک ها از طریق این کمیته تداوم پدیدار درنگ.

او به خشکی امدن شکوه توجه بوسیله موضوع کاهش ریسک در پایتخت اشاره کرد و یادآور شد باید بتوانیم موضوع کاهش ریسک را در تمامی محلات شهر تهران بخوبی ردیابی کنیم.

دکتر کرمی محمدی با رمز بوسیله سابقه شریک های دو سرزمین ایران و آلمان از نیروی انسانی، توانایی علمی و تکنیکی به نشانی فاکتورهای فیروز سازمان مدیریت بحران نام برد و از افزایش شریک ها در زمینه دانش روز، توسعه و معتمد سازی نیروهای داوطلب، توسعه سامانه های شتاب نگاری و انتقال تجربه در خصوص کاهش خطرپذیری همراه بوسیله روز رسانی برگ آتش عنوان بوسیله عنوان بن های مشترک انبازی یاد کرد.

تو ادامه ژاکلین بگرو، پاسبان آژانس توسعه همکاری سوئیس GIZ  آلمان، با اشاره به این که پروژه شریک دو جانبه فاتحه به صورت پایلوت تو تهران و سپس داخل کچل ناحیه به منظور محکمی مدیریت ریسک و تخمین آن انجام خواهد شد، گفت: روش های متنوعی بخاطر برنامه ریزی اطفای حریق مبتنی بر ریسک طراحی کرده ایم که همزمان در تهران و در کشورهای مکزیک، چروک و هند نیز تو حال پیاده سازی است.

او مدل طراحی شده در مدیریت دعوا تهران و سامانه های بکار رفته داخل آن را پیشرفته خواند و بر اضافه همکارهای مشترک در این مرزوبوم تاکید کرد.

برگزاری کارگاه آموزشی مقابله با آتش سوزی ها

همچنین “کارگاه آموزشی پروگرام ریزی مبتنی پهلو سربزرگی و الزامات مورد احتیاج برای مقابله با آتش سوزی ها با جناب معاونان، مدیران و کارشناسان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و دایره آتش عنوان برگزار شد.

پرفسور اشمیتشن، رئیس پناه و مدیریت اضطراری باهم اتحاد کردن دراگر آلمان نیز در این کارگاه آموزشی گفت: با توجه به چالش های سازمان های آتش نشانی در شهرهای پر خطر مانند تهران موضوع تامین برگ بروز که موجب تخمین و کاهش ریسک شود از جلال زیادی برخوردار است به خاص آن که تهران با ریسک های متعددی از جمله زلزله، سیل و آتش سوزی و سوانح رانندگی روبه روست و بوسیله این زیبایی مخاطرات جدید برای بازه زمانی ۴ تا ۵  سال آینده را می توان شناسایی کرد.

او ایجاد زیرساخت های حیاتی و مستحکم را از جمله الزامات هوشمندسازی شهرها خواند و گفت: داخل حال حاضر پروگرام مشابهی از لفظ بخش دولتی و خصوصی آلمان در ۳ دهکده پر ریسک کشورهای هند، مکزیک و چین در حال اجراست.

پرفسور اشمیتشن گفت: تامین ایمنی شهروندان تو گرو تقویم مخاطره های موجود به ویژه با توجه به توسعه شهرنشینی است. تهران نیز از زیرساخت های متفاوت و انبوهی جمعیتی برخوردار است که محلول مشکلات آن حاجت به کاربست بصیرت و تخصص و استعمال از فناوری های جدید برای کاهش ریسک دارد.

او تاکید کرد که پروگرام ای مدیریت فساد باید با رویکرد چند خطر ای طراحی شود و هدف آن کاهش ریسک و مخاطره باشد.

مهتر ایمنی و مدیریت اضطراری همدستی دراگر آلمان همچنین طرح های اجرا شده داخل تهران در مرزوبوم مدیریت اغتشاش را قابل قبول و مطابق با استاندارهای جهانی توصیف کرد و گفت: آلمان از دانش و امتحان بالایی تو حوزه مدیریت حوادث و سوانح بوسیله ویژه کاهش مخاطرات شاگرد از سیل و طغیان رودخانه ها برخوردار است و آمادگی دارد معرفت و تجربیات خود را درون قالب طرح های مطالعاتی در جوانمردی ایران قرار دهد.