ایمنی قضا و قدر از مترو تهران نباید پیمانه شود

به گزارش شهرنوشت، قهرمان حناچی بامداد دوشنبه ۲۰ خرداد و پیش از بازدید معاون اول مهتر جمهور از کارخانه واگن سازی تهران  گفت: این کارخانه ٧٠ درصد واگن های متروی تهران را مطمئن می نرم. ٣۶ تا ۴٠ درصد از این تعداد واگن، تویی است و سعی می شود معیار تولیدات داخلی تکثیر یابد. امروز نیز به مناسبت ترخیص ٧٠ واگنی که تو گمرک مانده بود، ٣ ترن آماده بوسیله ناوگان شبکه شهری پایتخت فرود امدن می شود.

حناچی با بیان این که پروگرام ما این است که هر ماه یک قطار بوسیله ناوگان حمل و نقل عمومی افزایش کنیم، گفت: خال عصبی مربوط به اعصاب ما تعداد قطارها است؛ بخاطر اضافه راندمان و الحاق بوسیله ٧ میلیون سفر روزانه با مترو باید سرفاصله قطارها را کمینه و تعداد آن ها را بیشتر کنیم؛ این همان هدف اصلی است که در مرزوبوم مترو پیگیری می کنیم.

درحال مجهز ٢ میلیون سیر تکاملی روزمره با مترو انجام می شود-

شهردار تهران با اظهار امیدواری نسبت به این که با امن هایی که می شود کارخانه واگن سازی تهران بتواند به حداکثر یکروز وری برسد، نشانی کرد: تو حال مجهز این کارخانه ترن موردنیاز برخی از کلانشهرهای دیگر را نیز تامین می یواش و عاری شک یکی از مصادیق رونق تولید شمرده می شود.

او با اشاره به این که بخاطر رساندن سرفاصله قطارها به ٢ دقیقه به ٢ هزار واگن نیاز داریم، افزود: به طور معمول واگن ها بوسیله شکل سی کی دی وارد ناحیه می شوند؛ مدل تولید درون نیز حدود ٣٠ تا ۴٠ درصد است و تکاپو می کنیم این میزان افزایش یابد. در حال حاضر ظرفیت کارخانه واگن سازی تهران کم زیرفون از ٣٠ درصد است که امیدواریم توسعه یابد؛ اصلی ترین دشوار برای رسیدن به این کمال مطلوب نیز محدودیت مالی است.

حناچی تو اختتام وجود کارخانه واگن سازی تهران را یکی از مزیت های متروی تهران دانست و تصریح کرد: شرکت واگن سازی تهران یکی از مبصر ترین شرکت های تولیدکننده واگن بوسیله شمار می جوی و یکی از اهداف بازدید معاون اول محترم رئیس جمهور از کارخانه این است که این مجموعه را به ظرفیت حداکثری اش برسانیم؛ ایمنی های نصیب و قسمت از پروژه مترو تهران نباید قطع شود.