آواز زولبیا فروشی داخل ماه رمضان

به گزارش ایسنا، هوشنگ جاوید درون تاریخچه «موسیقی رمضان داخل ایران» درباره این آئین موسیقایی توضیحی کوتاه ارائه کرده است.

در این کتاب آورده شده که نصف شایسته کردن پس ازآن از افطار، بچه ها زولبیا، بامیه، لفافه خشکار و لفافه ختایی را تو سینی می چینند و برای بیع در خیابان کوچک ها بوسیله اسلوب می افتند و برای عرضه ی آن ها، شعرهایی می خوانند.

شعرهایی مشابه:

گرمه زولبیا، بارک الله زولبیا (گرم است زولبیا)

کَتَلِه دَکون ، دَرِه سربیا (موزه بپوش بیاجلو در)

با پول سیا، زوتر بیا (با پول خرد زودتر بیا)

آق جان جی ، پول هَگیر بیا (از آقاجان پول بگیر و بیا)

رشته خشکاره بی حد پرباره (رشته خشکار است بی اندازه پر مرحله است)

انتهای پیام