همنشینی رنگ ها درپایتخت

پس از ابلاغ این شیوه نامه، مدیران مناطق دست به حکم شدند و با بهره گیری از حجم شهروندان بوسیله ویژه بینش آموزان، دانشجویان هنرهای تجسمی، رنگ آمیزی سازه ها، دیوارها، پل ها و… را آغاز کردند. تا حالا بیش از ۱۲منطقه از مناطق ۲۲گانه تهران این دستورالعمل را اجرا کرده اند. آن نعوظ که از صحبت های شهروندان در محافل اشتراکی دهکده مثل مترو، اتوبوس و تاکسی پیداست، اجرای الگوی یکسان اما متنوع رنگ آمیزی سیمای روستا برای آنان کاملا پدیدار بوده و رضایت آنان را درپی داشته است. اما با اجرای این روال نامه در سایر مناطق ده بوسیله قولپیروز حناچی شهردار، امیدواریم که سیمای کلی تهران به کاربرد درستی از رنگ برسد.

گزینش طرح های برگزیده بخاطر رنگ آمیزی  دیوارها

اداره زیباسازی شهر تهران برای باهم اتحاد کردن شهروندان در رنگ آمیزی دیواره های شهر، با برگزاری احضار با عنوان «گستره هنرمندانه ته رنگ بر دیوارهای دهات تهران» آثار نخبه را پس از داوری برگزینی کرد. دیروز با اتمام جلسه داوری آثار رسیده، هیأت داوران پس از بررسی ۳۰۱طرح ارسالی از ۱۳۳نفر همدستی کننده و با درنظر ستاندن محدودیت های هنری، نوآورانه و خلاقانه بودن، ۲۲طرح از ۲۲هنرمند را به عنوان آثار برگزیده برای عمل در محل معرفی شده، انتخاب کردند. باهم اتحاد کردن مردم در رنگ آمیزی دهات  وحی فخاری، عضو شورای اسلامی دهات تهران:

 طرح پالت رنگی درون آستانه نوروز با هدف بهبود فضای شهری توسط شهرداری تهران انجام و این طرح با ابلاغ به مناطق ۲۲ گانه با فوریت اجرا شد. اجرای بلافاصله طرح در برخی موارد با افت ها و مسئله هایی همراه بود که از آن یکسره می استعداد به سری کاری مشابه عاری توجه به فردی های فرهنگی و اجتماعی فدایی مناطق رمز کرد. در جاهایی بی آرامی پروتکل های جهانی شهری برای مدل در مورد پست های برق، شیرهای آتش نشانی و برخی مانع های شهری ممتاز تر هستند.

از سوی دیگر، از نکات مثبت این اقدام شهرداری باید گفت که اجرای طرح موجب شد در فدایی محله ها کار رنگ آمیزی با مشارکت آدم محله صورت پذیرد. همچنین تجربه حکم دانشجویان هنر، جهت آفرینش های نوروزی شد. اما آنچه باید در ادامه تک توجه راحتی گیرد، تجلیل پروتکل های شهری تیپ و نیز تدارک همدستی مدنی مؤثر برزن ای است. بوسیله کار گیری کارشناسان زبده سولماز حسینیون، کارشناس شهری:

اجرای دستورالعمل اجرایی رنگ جزیی درون پایتخت از دو وجه قابل معاینه است. مطلع از این جهت که تا به حال چنین اقداماتی وجود نداشته و نزول رنگ در شهر بسیار جلوه گر بوده، به اعتقاد من کلیت این فقره مثبت تخمین می شود؛ اما اجرای شیوه نامه استفاده از رنگ جزیی داخل تهران دارای نواقص و نقاط ضعفی بی آرامی بوده است. بنابراین مکان دارد شهرداری از حجم های کارشناسان ملخص لطافت در این زمینه استفاده کند.

با توجه به اینکه خیلی از طرح ها، ضوابط و مقررات شهری باید داخل بلندمدت تحقق فاش کنند، از این رو جای خالی دستورالعمل جامع فام تو بخانه برگشتن محسوس حیات. اما حالا که این طریق نامه ابلاغ شده می نبوغ با ملاک عمل قرار دادن آن در بخش ها و مناطق متنوع شهر، ودیعه به هویت و کاراکتر خود از رنگ در شهر مصرف کرد. نیز لازم است کمیته های رقم درباره اثر جزیی به یک الگوی مساوی دست یابند که متأسفانه هنوز رگه پای برخورد سلیقه ای در فدایی از این کمیته ها به چشم می خورد. نکته دیگری که باید به آن رمز کرد این است که هنوز نزاکت و سنت ایرانی اسلامی در طرح های شهری آنچنان که باید نمود معین نکرده است که جا دارد مدیریت شهری در این راستا برنامه هایی را پیش دماغ و عمل کند.