افزایش ۲۲ درصدی نرخ بلیت ترن از ۱۵ خرداد

به گزارش ایسنا، شهرام آدم نژاد – معاون محموله ونقل وزیر اسلوب و شهرسازی – در حاشیه نویسی کنفرانس امضای تفاهم روزنامه شریک شدن مشترک معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی و مرکز همکاری های تغییر و ترفیع اربابی جمهوری اخبار کرد که با توجه به تقاضای مربوطه از لفظ همدستی های ریلی شورای عالی ترابری تصمیم گرفت پس از ماه مبارک رمضان به طور متوسط ۲۲ درصد افزایش یابد.

به تازگی محمد رجبی – مدیرعامل همکاری حمل و نقل ریلی رجا – داخل گفت وگو با ایسنا، از نمایش پیشنهاد افزایش متوسط ۲۵ درصدی قیمت بلیت قطارهای پرسرعت (ترن ست)، حومه ای و بین شهری (واگن های خواب و اتوبوسی) خبر داده حیات.

وی با رمز به اینکه پیشنهاد افزودن نرخ بلیت قطارهای پرسرعت (ترن ست)، حومه ای و بین شهری (واگن های خواب و اتوبوسی) از سوی شرکت حمل و نقل ریلی رجا به وزارت گونه و شهرسازی ارائه شده است، پیش روی کرد که این موضوع داخل انتظار غرض شورای عالی ترابری است و تا قبل از تابستان سال سیال اضافه قیمت ها اعلام و ابلاغ شود.

مدیرعامل مشارکت حمل و نقل ریلی رجا با بیان اینکه متوسط تکثیر قیمت ها از ۱۰ تا ۶۰ درصد است، خاطرنشان کرده بود که داخل صورت موافقت با این پیشنهاد به طور متوسط بها ها حدود ۲۵ درصد افزایش خواهند یافت و احتمال افزودن حداقل ۵۰ درصدی ارج بلیت قطارهای حومه ای در سال جاری وجود دارد.

رجبی با اشاره به اینکه داخل سال جاری تکثیر ۴۰ درصدی دستمزد، هزینه های سنگینی را تحمیل خواهد کرد و ۲۴ درصد به قیافه یمین قیمت بلیت را تحت تأثیر راحتی می دهد، خاطرنشان کرد که در سال ساری افزایش خرج های مربوط به قطعات و مواد مصرفی ۲۴۶ درصد رشد داشته و بوسیله نعوظ مثال ارج چرخ واگن مسافری دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که بها آن به ۱۲ میلیون تومان روان است.

به گزارش ایسنا، از ابتدای تیرماه سال سیال قیمت بلیت قطارهای بادپا و بین شهری ۱۰ درصد تکثیر داشت و قیمت بلیت قطارهای حومه ای طی پنج سال اخیر رشدی نداشته است.

انتهای پیام