امشب داخل «نقد سینما» چه خبر است؟

بوسیله گزارش ایسنا، تو تازه ترین تقدیر از دستور کار نقد سینما با اجرای بهروز افخمی، فیلم سینمایی «بوسیله جهان آمدن» ساخته محسن عبدالوهاب نقد خواهد شد. آرش خوشخو و امیررضا مافی در خصوص این فیلم سینمایی بوسیله گفت وگو می پردازند. 

همچنین حکیم محسن فاطمی دوره روانشناسی و غلبه سینما با بهروز افخمی به گفت گو می نشیند. 

 محمدصادق لواسانی همچنین در کمی از این دستور کار  اعلام سینمای ایران در هفته ی گذشته را نرم کردن و تحلیل خواهد کرد.

این دستور کار هر جمعه شب ساعت ۲۲:۳۰ به عارض زنده از شبکه ی پنج اشکار کردن پخش خواهد شد.

تهیه کنندگی برنامه ی نقدسینما برعهده ی محمدتنکابنی است و محمدرضا رضاپور سردبیر و وحیدرونقی مجری طرح برنامه ی تلویزیونیِ  «نقد سینما»  هستند.

این پروگرام محصول مرکز تلویزیون مرزوبوم هنری است.

انتهای پیام