توضیح مدیر کل هنرهای نمایشی درباره بازداشت یک ارائه

شهرام کرمی تو پی سپرده شدن سایت معامله ارائه موزیکال عروس مردگان به کارگردانی خواهش رضا سپهری در گفتگویی با ایسنا تقریر کرد: در بازبینی های وقت اجرای این نمایش تغییراتی در شکل و محتوای نمایش مشاهده شد که برخلاف بازبینی های مقدماتی بود. این مسئله را به کارگردان تذکر دادیم ولی توجهی به آنها نشد و بوسیله همین دلیل عرضه را متوقف کردیم.
او در پاسخ به اینکه چرا اینقدر سختگیرانه با این نمایش اصابت شده است؟ گفت: داخل قیافه ارامش موارد رمز شده نمایش می تواند مکرر اجرا شود و ما تا اینکه بوسیله حیثیت مخاطبانی که بلیت ارائه را خریداری کرده بودند رخصت اجرای آن را درون روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه دادیم، چون بلیت زیادی فروخته شده وجود اما بازبینی اندوه دوباره ادا خواهد شد.
کرمی افزود: رویه ما با همه گروه های نمایشی گفت وگو است و این عرضه حزن به طور موقت توقیف شده و در قیافه رعایت و توجه بوسیله موارد اصلاحی ایفا از سر پژمرده خواهد شد.
انتهای پیام