حناچی: دولت کمک نرم ٢ هزاره واگن به مترو اضافه می‌کنیم

بوسیله گزارش شهرنوشت، فاتح حناچی در گفت‌وگو با «معارفه ١٨:٣٠»، با تاکید کنار سرود شهرداری برای تکثیر ۲ هزار واگن به متروی تهران اعتراف کرد: بخاطر این‌که سرفاصله قطارها به دو دقیقه نزدیک شود احتیاج به افزودن  ۲ هزار واگن بوسیله ناوگان حمل و نقل ریلی داریم که جدیت می‌کنیم این واگن‌ها در شرکت واگن‌سازی تهران تولید شود.  

او ادامه قسط: شهرداری تهران هم زمان حال دو قرارداد تولید واگن یکی به تعداد ۶۷۰ دستگاه و دیگری به تعداد ۳۵۰ دستگاه منعقد کرده است، ولی درون این بن مشکل تامین اعتبار بود دارد.  

حناچی تصریح کرد: البته ما درون شهرداری تکاپو می‌کنیم تا با کمک دولت و طولانی امکانات موجود در داخل کشور، این دو هزار واگن تک احتیاج را تو کارخانه واگن‌سازی تهران تولید و متوجه ناوگان محموله و نقل ریلی تهران کنیم.

شهردار تهران نیز با رمز به نحوه تاسیس این واگن‌ها گفت: پیدایش این واگن‌ها به رخساره سی کی دی (CKD) است. البته کمی از قطعات این واگنها که عمدتا قطعات الکترونیکی است، از خارج از سرزمین باخبر می‌شود که همکاران من در کارخانه واگن‌سازی تلاش می‌کنند آنها را تیمار درون در تولید کنند.