دیپلماسی شهری و فرهنگی از انفراد های شهرهای خلاق است

سه گانه رکوت نجفی امروز(۸ فروردین)در جمع خبرنگاران اعتراف کرد: سال گذشته پس از تهیه و تدوین پروپوزال های مختلف و نیز شناساندن ظرفیت های شهر سنندج درون عرصه موسیقی یونسکو این شهر  را در ردیف شهرهای خلاق مرزوبوم موسیقی بوسیله ثبت جهانی رساند.

وی افزود: شهرخلاق در نسب ایجاد فرصت برای همه کسانی است که توانایی هایی دارند اما تاکنون دیده نشده اند.

کمک فرهنگی و مدنی شهرداری سنندج، بیان کرد: آن ها اتیکت و داشته های ما را بررسی و تائید کردند که این ادب و داشته ها می تواند بخاطر سایرین نیز خروجی داشته باشد.

نجفی عنوان کرد: وقتی به شهرهای خلاق نگاه می کنیم، می بینیم که نزاکت های مختلفی داخل آن ها وجود دارد، فرهنگ های هنگفت از چهارگوشه دنیا در کنار اندوه قرارگرفته و به قیافه شبکه ای کار می کنند، نگاه در شهرهای عضو شبکه های خلاق نگاه محلی نیست نگاهی دیپلماسی است و درون این نگاه تکاپو می شود که شهرهای مختلف که درون این شبکه قرارگرفته اند از ظرفیت های هم استعمال و داشته هایشان را به اشتراک بگذارند.

وی تذکر کرد: در قالب قراردادها و دادوستدهای مختلف سعی بر این است که شهرهای که تو این شبکه صبر دارند همدیگر را تحکیم و ارتقا ببخشند.

ابونمان داشته های هنری و فرهنگی رسالت حقیقی شبکه خلاق

کمک فرهنگی و مدنی شهرداری سنندج، گفت: ما زمانی کە بە شبکە شهرهای خلاق جهان ملحق شدیم، پذیرفتیم آن چه داریم باید با جهان بە اشتراک بگذاریم چراکه میراثمان امروز مگر میراث جهانی است و بخاطر دیگران همچنین بە همین صورت خواهد وجود.

نجفی افزود: وقتی شهری بوسیله عنوان دهکده خلاق برگزینی و معرفی می شود به این معنی است کە هر آنچه داخل این حوزه دارند فقط میراث خودشان نیست، مربوط به اگر غیرازاین بود نباید هیچ شهری بوسیله غیراز شهرهای آمریکای بە شبکە شهرهای گیتی ملحق می شودند چراکه خالق تئوری شهرهای خلاق، ریچادفلوریدا، فردی آمریکای است.

بوسیله گفته وی، یکی از ویژگی های این شبکە، دیپلماسی شهری و دیپلماسی فرهنگی است، همان گونە کە هنرمندان ما همچون استاد کابرات با دهول، لله ناظری با تنبور، لله کامکار با دف، استاد کلهر با کمانچە و غیره از غرب نشان ها و درجەهای دکترای افتخاری می گیرند و ما به آن افتخار می کنیم پس باید بپذیریم سازهای آن ها همچنین قابل شرف است.

دستیار فرهنگی و اجتماعی شهرداری سنندج، اعتراف کرد: اگر امروز ما جشنوارە معروفی نداریم تا از آن ها تقدیر کنیم حداقل با انتصاب یک بنر و یک المان و سایر اقدامات به نوعی این رادیکال را انجام دهیم.

نجفی خاطرنشان کرد: بر اساس دستور کار ریزی های صورت پژمرده قرار وجود تم جشنوارهای نوروزی امسال تو سنندج موسیقی باشد کە با توجە بە شیوع مصیبت کرونا تمامی برنامە های پیش دماغ شدە لغو شد و فقط داخل قالب عناصر حجمی و بصری، المان ها و بنرها سعی شد این برندنیگ حفظ شود.

وی گفت: آدم ما درون دامنه نخست و کسانی که فراغت است جزء طبقه خلاق باشند باید بتوانند درگیری آن فضا شوند و به خاطر اینکه گرد زمان روی این برندینگ ننشیند و وجود مشکلات کم کمتر به فراموشی سپرده نشود این اقدام را انجام داده ایم.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری سنندج، افزود: در فضای روانی امروز حاکم بر جامعه که کرونا مدام ذهنیت مردم را به چالش می کشد، نصب چند المان و بنر بوسیله نوعی می تواند تأثیر مثبتی بوسیله لحاظ روانی درون جامعه داشته باشد.

نجفی ذکر کرد: تکاپو کردیم درون کنار سازهای ازجمله دهول، سرنا، تار، کمانچە و دیگرسازها که سنتی خودمان است از ظرفیت ویلون همچنین استفادە و در این راستا المان هایی در سطح شهر نصب شد.

وی بوسیله برخی انتقادهایی که درون این زمینه تو برخی کانال های تلگرامی ارتکاب گرفته اشاره کرد و گفت:  کاش این دوستان قبل از هرنقدی بە جایگاە این ساز درون موسیقی معاصر کردها نگاهی داشتند.

معاون فرهنگی و مدنی شهرداری سنندج، تصریح کرد: بی شمار از بزرگان ما همچون مرحوم حسن کامکار، پدر خانوادە کامکار، مرحوم یوسف زمانی، مرحوم میرزادە و … که امروز به نشانی افتخارات موسیقی از آن ها یاد می کنیم، نوازندە این ساز بودەاند.

نجفی بابیان اینکه ویلون در موسیقی دوران معاصر ما نقش انجام کردە است، اذعان کرد: مگر می شود از آهنگ استاد حسن نوک دار لذت برد و اما مدعی شد چرا ویلون!

وی گفت: مرز گذاشتن داخل گام مقدمه آسیب است و این ذهنیت را ایجاد می کند که ما هنوز درون پیله خود مانده ایم؛ نگاه ما باید یک نگاه شبکه ای باشد آنچه آن ها دارند را مورداحترام راحتی دهیم و داشته های خودمان را نیز به اشتراک بگذاریم.

نصب المان موسیقی در سطح شهر

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری سنندج، عنوان کرد: برنامه داخل مذاکره نصب این المان ها این است تا جایی که درون توان داریم الان به صورت مقطعی یعنی در ایام مختلف و خواه بوسیله صورت حرفه ای در سطح شهر داشته باشیم.

نجفی با اشاره به اینکه تو همین راستا فراخوان المان دف داده شده گفت: این کار با این مرام رخساره گرفته که یک المان واقعا درخورشان این الت موسیقی را گمارش شود.

 وی افزود: در این پروسه چهارساله که تعدادی المان را نصب می کنیم و تو کنار این موضوع معروفیت گذاری کوچه و خیابان ها به نام هنرمندان استان به ویژه فعالین حوزه موسیقی در دستور حکم قرارگرفته است.

گفتنی است؛در گزارشی که یونسکو روز چهارشنبه ۸ آبان ماه، بوسیله مناسبت روز جهانی شهرها منتشر کرد، نام بخانه برگشتن سنندج به عنوان یکی از ۶۶ قریه خلاق جهان دیده می شود، در این گزارش آمده است: به ارتباط روز جهانی شهرها که تو تاریخ ۳۱ اکتبر برگزار می شود، یونسکو ۶۶ ده را بخاطر پیوستن به شبکه سازمان های شهرهای خلاق که تیمار اکنون تعداد ۲۴۶ جثه دارند داخل دید گرفته است.

 این شبکه شهرهایی را ایجاد می بطی ء که پایه و اساس توسعه آن ها چه داخل موسیقی، هنر و صنایع دستی، طراحی، سینما، ادبیات، هنرهای دیجیتال یا طعام به خشکی امدن خلاقیت استوار است.

شهرهای خلاق یونسکو متعهد شده اند که نزاکت را درون مرکز استراتژی های توسعه خود قرار دهند و بهینه اقدامات خود را به اشتراک بگذارند.

انتهای پیام

برگزاری تورهای گردشگری خانه های تاریخی و موزه های تهران تو اینستاگرام

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، مهرشاد کاظمی با بیان اینکه تو پی شیوع کرونا و لزوم قطع زنجیره انتقال، تمامی برنامه های گردشگری شهرداری تهران لغو شد، گفت: بوسیله همین دلیل تمامی برنامه های ستاد گردشگری از طریق سایت و اینستاگرام ستاد گردشگری متناسب مشاهده است.

وی با بیان اینکه بازدید از ۱۳ ارسی تهران بصورت مجازی برای جمله سزاوار سرزنش مشاهده خواهد بود، ادامه داد: براساس برنامه ریزی های اجرا شده یکی از کارشناسان موزه ضمن معرفی حصه های مختلف، نکات آموزشی درون معرفی اشیاء کفش ها بیان می نرم که در همین راستا مسابقاتی مرتبط برگزار خواهد شد.

کاظمی با بیان اینکه تو تک و یژگی ها و تاریخچه ۷۰ مکان تاریخی تهران توضیحات خواندنی برای مردم منتشر کردیم، افزود: همچنین پادکست های ۱۰۰ ثانیه ای با نشانی قصه های تهران منتشر شده و کتاب های تهران، تهران داخل آینه سفرنامه ها نیز بوسیله جمله معرفی کردن خواهند شد.

مهتر ستاد گردشگری شهرداری تهران، افزود: همچنین بازی های شوهردار با محوریت نوروز و گردشگری و معرفی اماکن تاریخی، مذهبی، گردشگری و تفریحی برای کودکان تهیه شده که در ایام نوروز توزیع می شود که برای هر یک از پروگرام ها جوایزی که مشارکت در تورهای تهران دایره وار آن هم بعد از دعوا کرونا است، تو دید پژمان شده است.

بخاطر قدرت پهلو چالش های جدید نیازمند پژوهش هستیم

زهرا بلندی _ همشهری آنلاین: راه اندازی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به نشانی یکی از سازمان های متولی حفظ و تأمین ایمنی شهروندان تهران اقداماتی افسون شده داخل حوزه مطالعات و پژوهش اجرا می بطی ء.برای بررسی ساز و کار استیناف درون حوزه ایمنی و بحران با «کاظم غلامی مهتاج» دستیار طرح و دستور کار سازمان آتش نشانی و خدمات امن تهران گفت وگویی انجام داده ایم که می خوانید.
راه اندازی ساختار پژوهشی در راه اندازی آتش عنوان موافقت مهمی درون حوزه پژوهش است. چه چیزی باعث شکل گیری این مهم شد؟در این باره و پاره های مختلف این ساختار بیشتر توضیح دهید.
جای تهی استیناف در بخش های عملیاتی، تجهیزات، آموزش های شهروندی و به نعوظ کلی محورهای تخصصی سازمان به نعوظ قطع احساس می شد. بخاطر مثال با تغییر سبک زندگی و ورود تکنولوژی های جدید ما با چالش هایی روبه رو هستیم که برای انطباق یافتن با آنها، نیز پیش دماغ و پیشگیری نیازمند پژوهش هستیم. براساس این ساختار پژوهشی در سازمان آتش عنوان آیین نامه ای طراحی شده و کمیته هایی شکل خمود اند که هریک زیرنظر معاونت مربوط بوسیله خود فعالیت می کنند. موضوع های پژوهشی مرتبط با هریک از حوزه ها از سوی افراد در سازمان، دانشجویان و استادان دانشگاه ها مطرح و بوسیله کمیته های مرتبط واگذاری داده می شود. در مرحله سپس نتایج در کانون استیناف سازمان، بررسی و به شورای سیاستگذاری نمایش می شود و در صورت پیوستگی شورا طرح تأیید شده و به بار اجرا می رسد.
جز ساختار پژوهشی، طرح های مطالعاتی دیگری هم با مشارکت سازمان آتش نشانی ایفا می شود که بتواند در آینده پژوهی امان و بحران اثرگذار باشد؟
برگزاری سالانه همایش ایمنی آتش نشانی، شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی آتش نشانی که محل ارائه تکنولوژی ها، ایده ها و تجهیزات روز است می تواند در رفع نیازهای موجود و آینده اثربخش باشد. 
مذاکره های مطالعاتی و پژوهشی چقدر می تواند به ما کمک کند تا اقدام درستی داخل ۳ شاخه ایمنی، مدیریت تلاطم و پدافند غیرعامل داشته باشیم و به شعار تاب آوری شهری در موافق سیل، زلزله و… نزدیک شویم؟
حداقل تأثیر یک پژوهش داخل حوزه ایمنی، که بوسیله صورت روزمره با آن درگیر هستیم، این است که دانا می شویم چه چیزهایی شهروندان را به خطر می اندازد و کدام سرنوشت توجه بیشتری را می طلبد. در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل که شرایط خاص و پیچیده تر است پژوهش تأثیر بیشتری خواهد داشت، بوسیله همین دلیل است که در این مرزوبوم ها طرح های گسترده ای تو حال ایفا داریم.
به چند مورد از طرح های در حال اجرا رمز ای می کنید؟
طرح مطالعاتی آبرسانی اضطراری اطفای حریق در شرایط اجبار و وارسی بافتن های خسته بازار تهران با شریک مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران جزء طرح های اساسی در حال اجراست. درون حوزه پیشگیری هم مانیتورینگ (اتصال به جهیز هشداردهنده آنلاین) در ساختمان های این محدوده به صورت آزمایشی به انجام درآمده است. طراحی ساختار کارمند تیمار موضوع در حال اجرای مرتبط با وظایف راه اندازی است که در این مملکت وظایف پدافند غیرعامل هم در نظر اندوهناک می شود. بر این اساس پیش از اجرای ساختار سازمانی فقره تحقیقاتی خواهیم داشت که روبرو می درنگ کدام حصه از پدافند غیرعامل را باید در راه اندازی پیاده کنیم.
از نظر شما چالش ها و موانع انجام پژوهش و مطالعات ایمنی و فساد کدام است؟
پژوهش اساساً کار پرزحمتی است. وقتی گفتگو از پژوهش به میان می آید بیشتر سازمان ها به محسوس مدافع آن می شوند، ولی برای ارتکاب و اختصاص بودجه آن نعوظ که باید معاون نمی شود. موانع دیگری همچون لیس دسترسی به داده ها و صرف کردن زمان طولانی را حزن به اینها اضافه کنید. نگاه مدیران چنانچه نسبت به استیناف مثبت و اصلی باشد و به تأثیرگذاری آن داخل صعود حوزه های بحران و ایمنی اعتقاد داشته باشند، هنگفت از کارها را می توان در این حوزه پیش برد، البته یک پژوهشگر بی آرامی باید نیازهای اجتماع را درست نمره داده، روی آنها متمرکز شود و راهکارهایی ارائه نرم که قابلیت عملیاتی داشته باشد.
افزایش آگاهی شهروندان موضوع بنیانی دیگری است که درون ماخذ مدیریت ایمنی و جنگ مطرح است. تو دایره آتش نشانی چقدر به این موضوع توجه می شود؟
یکی از مهم ترین شعارهای اداره آتش نشانی «شهروند مطالبه گر ایمنی» است که از ۳ سال پیش جزء برنامه های مهم موسسه فراغت پژمرده و تا حدی هم داخل این زمینه موفق بوده ایم. طبق این شعار شهروندی که می خواهد برای اسکان خود و خانواده اش ساختمانی را خریداری کند، علاوه بر نمای ساختمان، موقعیت جغرافیایی و دسترسی به امکانات ضروری، مطالبه گر امان غصه باشد. اگر شهروندان ادعا گر ایمنی باشند ولایت غم ایمن تر خواهد بود.
برای رسیدن به شعار «تهران، شهری مصون برای همه» چه اقداماتی باید انجام داد؟
طبیعتاً تهران، شهری زنده و پویاست و نمی توان میل داشت که در آن اتفاقی نیفتد، بوسیله همین برهان برای مقابله با حوادث و چسبیدگی بوسیله کمال مطلوب تهران، شهری مصون برای همه، تو شلنگ اول سازمان آتش نشانی باید دارای نیروهای عملیاتی و زنده و تجهیزات پیشرفته باشد. در گام دوم در حال فعالیت در ۲ بخش هستیم؛ محور نخست ایمن سازی مسکن هاست که تو این بخش با وجود گونه اندازی نظام نظارت ایمنی با محدودیت هایی روبه رو هستیم و لازم است همه دایره ها و شهروندان بوسیله این موضوع شرط نظری داشته باشند. از لفظ دیگر ارتقای فرهنگ زنهار شهروندان درون رجحان دستور کار های ماست تا هریک از آنها بتوانند با آشنایی با اصول اولیه خودامدادی تو کنار نیروهای آتش عنوان به حمایت محله و شهر کمک کنند.

نسب:خاص روزنامه شهرپژوه

میادین میوه و تره وهله تهران تعطیل نیستند | مطلع توزیع علیه شب مهمانی

همشهری آنلاین/ فاطمه عسگری نیا: کارفرما «سعادتمند بامروت» با علام این وقوف در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: «بر خلاف شایعههایی که متاسفانه این روزها تو شبکه های مجازی منتشر شده و موجبات نگرانی انسان را برای  مطمئن ملزومات خود فراهم کرده است، این داخل حالی است که همه میادین دشت و تره وعده شهر برای آسایش و رفاه حال شهروندان تهرانی با همگی توان در هفته اختتام مفید سال فعال هستند.»

او امتداد داد با ابرام کنار اینکه عرضه کالاهای بنیادی تا اینکه برای یک شایسته کردن ایستا نخواهد شد، افزود: «مایحتاج مورد نیاز شهروندان به اندازه کافی داخل میادین و بازارهای علیه و تره جنین بود دارد و مراجعه کنندگان می توانند با آرامش پندار و اطمینان خاطر، محصولات مورد حاجت خود را از این مراکز با ارزش مناسب و چونی مطلوب تهیه کنند.»

او با اقرار این که همه میادین و بازارهای محصول و تره بار شهرداری تهران تا آخرسال، پنج شنبه ۲۹ اسفندماه، یک خالص و بدون وقفه از ساعت ۷ و نیم صبح تا ساعت ۹ شب باز بوده و آماده خدمات رسانی به شهروندان هستند، اظهار داشت: «میادین و بازارهای علیه و تره باراز مراکز مملو تردد شهر هستند که شهروندان برای تامین ارزاق و مایحتاج روزانه خویشتن به این مراکز مراجعه می کنند. بنابراین تو این مراکز، همگی تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه ای بخاطر جلوگیری از سرایت ویروس و مقابله با بلای ناگهانی «کرونا» را انجام داده ایم.»

مدیرعامل راه اندازی میادین میوه و تره بار یادآور شد: «هر سال مبالغی بابت آذین بندی میادین و بازارهای میوه و تره وهله تو آستانه خزنده و به وابستگی عید نوروز خرج می شد، این در حالی است که به سبب وضعیت موجود امسال به مدیران میادین محصول و تره وعده ابلاغ کرده ایم به جای تزیین میادین و بازارها، خرج آن را صرف تمهید ماسک و دستکش برای کارگران غرفه ها و کارکنان و همچنین تامین مواد ضد عفونی کننده برای شست و شو و ضد عفونی کردن این مراکز کنند.» آغاز ابتیاع سیب و پرتقال تنظیم میدان 

راد داخل بخش دیگر صحبت های خود از آغاز فروش دشت شب عید درون میادین میوه و تره بارخبر قسط و گفت: «فروش سیب و پرتقال انتظام بازار داخل میادین دشت و تره مرحله تهران به مقدار ۵۵۰۰ تومان آغاز شده است.»

او دنباله قسط: «داخل قالب معامله نوروزی، لیمو تامسون شمال، سیب زرد و سیب قرمز دماوند داخل میادین علیه و تره مرحله با قیمت هر کیلوگرم ۵۵۰۰ تومان عرضه می شود.»

او یادآور شد: «درحال حاضر، فروش میوه های تنظیم بازار در ۱۸ راسته علیه و تره بار آغاز شده است که ظرف روزهای آینده به ۸۰ میدان و راسته محصول و تره جنین اضافه پیدا می کند.»

حدس تعطیلی مترو تهران وجود دارد | خوشی آباد آلوده ترین خال تهران است؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، رضا کرمی محمدی عصر امروز شنبه ۲۴ اسفند ماه در یک مجمع خبری که بصورت مجازی برگزار شد، افزود: در صورت اتساع ویروس کرونا تو پایتخت ناوگان مترو تهران تا زمان عادی شدن وضعیت تعطیل خواهد شد.

وی تو مورد فروش آنلاین فروشگاه های شهروند و میادین ثمر و تره بار تهران نیز گفت: فروشگاه های شهروند و میادین تره بار برای چندماه نیاز مردم، اقلام و کالاهای لازم را تامین و خزانه کرده است و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.

رئیس اداره مدیریت نزاع ولایت تهران امتداد رحم: عملیات فروش آنلاین میادین ثمر و تره بار و فروشگاه های شهروند نیز تا ته این هفته عملیاتی خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی که آیا وزارت بهداشت عزم استعمال از سوله های مدیریت دعوا شهرداری را دارد؟، اظهار کرد: درخواست از سوی وزارت بهداشت بوده، اما هنوز به مرحله ای نرسیده است که بخواهند از آن مصرف کنند. 

کرمی محمدی درباره حاضر بودن خرسند شهروندان از تبدیل سوله های ورزشی به نقاهتگاه بیماران کرونایی و آتش زدن یکی از سوله ها در منطقه ۱۹ نیز گفت: از ابتدا که این درخواست از سوی وزارت بهداشت مطرح شد، بین ۱۱۵ سوله موجود، وارسی کاملی ارتکاب دادیم و آنهایی که زیادترین فاصله به مناطق مسکونی را داشتند انتخاب کردیم.

وی افزود: ۸ سوله انتخاب شده بور منت از نگرش سکونت مردم دارند و مردم نباید نگران این باشند که در یک منطقه مسکونی این حکم را انجام می دهیم.

کرمی محمدی در باره احتمال افزودن سوله های تجهیز شده به بیش از ۸ مورد همچنین گفت: به نظر نمی رسد حجم افزایش ای لازم باشد. 

رئیس اداره مدیریت فساد قریه تهران درباره چگونگی تامین امن بیماران در سوله ها گفت: از دید بهداشتی کاملا مطالعه شده است که این مساله مشکلی برای مردم خلق نکند بلکه کمک به آنها باشد.  سعادت آباد تنها نقطه آلوده تهران نیست

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران در پاسخ به این استفسار که چند نقطه تهران از جمله لهو آباد به عنوان جا های پرخطر کرونا شناساندن شده اند گفت: احتمالا این قبیل مطالب به وسیله نرم ابزار وزارت ارتباطات آمده و نتیجه برخی تست ها است که نمایش می شود. از آنجایی که مناطقی مانند سعادت آباد بیشتر از این یواش ادوات استفاده کرده اند، نتایج اینگونه شده و چنانچه در مناطق جنوبی شهر اطلاعات با این نرم اسباب تکمیل شود، مسلما نقاط حساس بیشتر از نقاط مرکزی و جنوبی است. در نتیجه هنگفت نمی نبوغ به آن اعتماد کرد. 

بر زمینه آخرین گزارش ستاد ملی کرونا، تاکنون ۱۲ هزار و ۷۲۹ نفر در ناحیه به نعوظ موکد به ویروس کرونا مبتلا شده اند که از این تعداد ۶۱۱ نفر جان باخته و ۴ هزاره و ۳۳۹ نفر همچنین گشایش یافته اند.

استان تهران با تعداد ۳ هزار و ۳۲۳ فرد مبتلا به ویروس کرونا یکی از جماعت های اصلی مسری این بیماری داخل کشور است.

کرونا کفش هنر اسپانیا را تعطیل کرد/موزه هنرهای معاصر همچنان باز است

به گزارش ایسنا و به نقل از آرت نیوزپیپر، وزارت فرهنگ اسپانیا در قالب بیانیه ایی از تعطیلی موقت کفش های دولتی واقع در مادرید بخاطر محافظت از انسان شناسایی عدل. 

تعطیل شدن این موزه‎ ها از دوازدهم مارس آغاز شده است و تا شناسایی ثانوی نیز امتداد خواهد داشت.

تو روستا «بارسلون»، کلیسای «ساگرادا فامیلیا» که از جاذبه های گردشگری این بخانه برگشتن حزن محسوب می شود نیز شمار بازدیدکنندگانش را به هزار نفر در هر ملاقات کاهش خواهد انصاف.

تو «بیلبائو» نیز، کفش «گوگنهایم» هنوز امانت نشده است. درون وب سایت رسمی این ارسی آمده است:

«درهای موزه «گوگنهایم بیلبائو» به روی بازدیدکنندگانی که می خواهند زمانشان را صرف هنر بکنند، همچنان باز است.»

با این حال سخنگوی موزه هنرهای معاصر «بارسلون» اخبار کرد این ارسی فعلا فعالیتش را ادامه می دهد.

تا روز دوازدهم مارس بیش از ۲۷۷۰ نفر مبتلای به ویروس «کرونا» و ۶۴ مرگ در اثر ابتلای به این ویروس در اسپانیا گزارش شده است.

انتهای پیام

لی لی گلستان و آینده نامعلوم گالری اش به سبب کرونا

مدیر گالری «گلستان» و مجموعه دار در گفت وگویی با ایسنا درباره ارتباط گالری ها با مخاطبان در شرایط تعطیلی برنامه های فرهنگی و هنری کشور، اظهار می کند: گالری ها همیشه از عادت برگزاری نمایشگاه های هنری با انسان در ارتباط بودند. ما دعوتشان می کردیم و آنها هم لطف می کردند و بوسیله تماشای نمایشگاه ها می آمدند؛ اما الان که آینده بسیار نامعلومی داریم، هیچگاه ارتباطی هم با مخاطبانمان نداریم.

او درباره برگزاری نمایشگاه های آنلاین یا حفظ بستگی مجازی با مخاطبان، خاطرنشان می یواش: اغلب گالری ها سایت دارند که مخاطبان می توانند از این سر مروری پهلو آثار نمایشگاه های ارائه شده داشته باشند. در سایت گالری «گلستان» طولانی نمایشگاه هایی که داخل چهار سال گذشته برگزار کرده بودیم، حیات دارد. اما اینکه الان یک نمایشگاه آنلاین بگذاریم کاری است که نیاز به دستور کار ریزی درست و حسابی و از پیش گلچین شده دارد. در شرایط فعلی مردم می توانند بوسیله سایت های گالری ها مراجعه کنند و آثار را تک وارسی قرار بدهند و در ذات حال همگی امیدوار باشیم که دوباره شرایط به حالت عادی بازگردد. 

این گالری دار نیز درباره نمایشگاه های هنری که صبر بود تا پایان سال برگزار شوند، ولی به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا لغو شدند، می گوید: ما تا کتاب ۲۶ اسفند سه نمایشگاه داشتیم که همگی آنها لغو شدند. به هر حال درست نبود تو این شرایط به فعالیتمان ادامه دهیم و آن زمان اعلام کردیم که از ۲۲ فروردین دوباره کارمان را نخست می کنیم. این درون حالی است که ما ابد فروردین را تعطیل بودیم، اما به ناچار تصمیم گرفتیم یکی از این نمایشگاه ها را داخل تاریخ ۲۲ فروردین برگزار کنیم. هرچند الان مطمئن نیستیم که اصلا بتوانیم این طور طرز کار را غصه انجام دهیم. همچنین بوسیله طور طاسی دستور کار سال ۹۹ گالری گلستان صبر وجود از ۲۹ فرودین تا ۲۰ اسفند برقرار باشد و تمام نمایشگاه ها نیز مشخص شده بودند، اما با داخل نظر گرفتن شرایط فعلی هنوز رک حلق بتوانیم مقابل این برنامه پیش برویم.  

بوستان تو پایان سخنان خویشتن یادآور می شود: همگی ما ضرر دیده ایم. از منِ گالری دار که شغل کوچکی دارم گرفته تا باهم اتحاد کردن های بزرگ، کارخانه ها، دفاتر مسافرتی و … همه به شدت خسران دیده ایم و در واقع این یک ضرر همگانی است که امیدواریم زودتر ختم و بوسیله نه شود. 

انتهای پیام

فیلم | ۴۰ درصد تهرانی ها تا پایان اسفند به کرونا مبتلا می شوند؟

به گزارش همشهری آنلاین، هیکل کمیته کشوری آنفلوانزا روز گذشته گفته بود ارزیابی می زنیم تا پایان اسفند بین ۳۰ تا ۴۰ دصد جمعیت تهران به ویروس کرونا مشغول شوند. اگر جمعیت تهران را به تقریب ۸.۵ میلیون نفر محاسبه کنیم یعنی حدود ۳.۵ میلیون نفر در تهران باید بوسیله این ویروس مبتلا شوند. طولانی اظهارات}

این اظهارات با واکنش حاکم ستاد مبارزه با کرونا در تهران همراه شده است.

تاریکی زیر دکل های صاعقه فشار قوی

همشهری آنلاین- مژگان مهرابی: خیابان ربذه از ابتدا تا انتها، نگرش استقرار دکل های صاعقه است که بوسیله بور اندک از بی قراری قرار دارند. بین هر کدام از این دکل ها محدوده وسیعی است که به گفته اهالی در تملک اداره صاعقه است. «احسان محمدی» دبیر شورایاری محله شهدای بی نام تو این باره می گوید: «به خشکی امدن هر دکل صاعقه فضایی بوسیله مدت معین ۴ تا ۵ پلاک با مساحتی در حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع حیات دارد که متعلق به راه اندازی برق است. داخل واقع محدوده ای است که موسسه برق برای حفظ مصونیت شهروندان حریم خلق کرده و به شهروندان رخصت ساخت و ساز نداده است. تعداد این زمین ها که کم هم نیست، تا بعضی پیش جز اراضی بی دفاع شهری بودند. ولی از آن جا که این زمین ها آسیب های اجتماعی اضافی در پی داشت، شهرداری منطقه ۱۴ برای حفظ حمایت محله و آرامش شهروندان این زمین ها را تحول به فضای سبز کرد. البته این کار با تایید و صلاحدید راه اندازی برق ارتکاب شد.» راه اندازی برق، برق نمی دهد!

 به گفته محمدی، دگرگونی کاربری زمین های بی دفاع شهری به فضای سبز، علاوه بر ملیح شدن نمای محله، امکان تفریح را برای اهالی ایجاد کرده حیات. او امتداد می دهد:«ولی باید توجه داشت کاشت درختچه و چمن فقط لازمه ایجاد فضای سبز ازاله. هر بوستانی احتیاج به نیمکت و روشنایی کافی دارد که متاسفانه این بوستانک ها از داشتن گیرایی بی بهره اند.»
محمدی راه اندازی برق را مقصر اصلی این کاستی می داند و ادامه می دهد: «این بوستانک ها با توجه به این که تو تملک سازمان برق هستند اما از داشتن فروغ بی یکروز اند. اداره برق خیر خویشتن قدمی بخاطر نورپردازی بوستان ها برمی دارد و نه بوسیله شهرداری رخصت این کار را می دهد. در واقع راه اندازی برق هیچگاه وضع مساعدتی با شهرداری نمی کند و حاضر زدودن در ارضی که تو تملک خودش است کنتور برقی نصب یواش. این امر را تو صورتی انجام می دهد که شهرداری خرج گمارش کنتور را پرداخت یواش.» از خفت گیری تا جولان معتادان

نکته مهم این جاست که سازمان برق بوسیله رغم ائتلاف شهرداری با خواسته اش، این نهاد مردمی را ملزم کرده برای هر بوستان کنتوری جداگانه گمارش کند که این فرمان نفقه زیادی را بخاطر شهرداری در پیاده شدن دارد. محمدی می گوید: «خفت گیری، کیف قاپی و نیز حضور پررنگ معتادان در این بوستان ها از یکسره مشکلاتی است که اداره صاعقه باید فکری بوسیله حال آن بکند، زیرا با تاریک شدن فضا رفت و آمد تو این خیابان سخت می شود. اهالی بوسیله خصوص بانوان با باک تردد می کنند.»

انتصاب بازرس عرفی صداوسیما

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی صداوسیما، تو متن امر عبدالعلی علی عسگری برای انتصاب زنگانه آمده است:

«توجه قطعی به ضابطه محوری، انضباط مالی و رعایت دقیق و کامل قوانین حاکم بر فعالیت های سازمان، قانون محاسبات عمومی کشور و قانون بودجه، بهبود سلامت مالی و ارتقای بهره وری با همکاری معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی، اتخاذ رویکرد منظم و مستمر برای حفاظت از دارایی ها و مدیریت کاهش ریسک مالی، عرضه راهکارهای عملیاتی برای رفع نارسایی ها و افزایش کارآمدی امور مالی و ذی حسابی ها، شفافیت مالی با به کارگیری سازوکارهای لازم از ضابطه جستار و ارزیابی پیوسته اسناد، صورت های مالی و انطباق عملیات مالی با بودجه مصوب و نیز تعامل و همکاری سازنده با وزارت امور اقتصادی و اموال و سایر نهادهای ذیربط از جمله اهم وظایف جناب ممتاز است که انتظار می رود با برنامه ریزی نکته سنج نسبت بوسیله اجرای مطلوب آنها اهتمام اکید به عمل آورید.»

علی عسکری در این حکم همچنین از تلاش های  سیدمجتبی سیدزاده در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

انتهای پیام