تحقیق وتفحص از قرارداد روان تجارت و طرح سه گانه مثال وارد فاز جدید شد | اقدام حناچی برای رسیدگی به شمار های شهرداری و سپاه

بوسیله گزارش خبرنگار همشهری آنلاین، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران داخل ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ موضوع تحقیق و تفحص پرگیر مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قرارداد شماره ۲۱۹-۱۰۰/۹۳/م مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ با شریک شدن روان بازرگانی را برای بررسی بوسیله محفل برنامه و بودجه شورای اسلامی ایالت تهران بوسیله نشانی کمیسیون پا بر جا این موضوع واگذاری رحم.

محفل برنامه و بودجه شورای اسلامی ولایت تهران نیز تو بازه زمانی بهمن ماه ۹۷ تا تیر ماه ۹۸ نسبت بوسیله برگزاری چهار جلسه با مسئولین ذی مناسبت شهرداری تهران تو ارتباط با موضوع قرارداد با شریک رسا تجارت اقدام کرد و در نهایت مرتضی الویری مهتر این کمیسیون طی مکاتبه با پیروز حناچی شهردار تهران خواستار ارائه گزارش مکتوب توسط شهرداری تهران شد.

الویری داخل هفتمین آذر ماه ۱۳۹۸ داخل مکاتبه با رئیس شورای اسلامی ایالت تهران عنوان کرد که پاسخ های شفاهی نمایش شده در جلسه مشترک شهردار تهران با اعضای مجلس پروگرام و بودجه شورا کافی نبوده و تا کنون پاسخ مکتوبی نیز از لفظ شهرداری درباره پیمان نامه سال ۹۳ با شریک رسا بازرگانی دریافت نشده است.

از این رو، الویری درون آذر ماه ۹۸، التماس مجتمع مربوطه بخاطر قرارگیری طرح «تحقیق و تفحص حوالی مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قرارداد شماره ۲۱۹-۱۰۰/۹۳/م مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ با شریک شدن رسیده بازرگانی داخل رخصت حکم نشست فاش شورای اسلامی شهر تهران را به محسن هاشمی نمایش کرد.

درون نهایت، طرح تحقیق و رسیدگی از پیمان نامه انبازی گویا بازرگانی و پیمان نامه موسوم به سه مثال در روز یکشنبه ١٥ دی ١٣٩٨ در دستور فرمان یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه مشهود شورای شهر تهران قرار گرفت و اعضای شورا رسما به تحقیق و استفهام در این پیمان نامه ورود کردند.

بهاره آروین، عضو شورای اسلامی قصبه تهران درون این مجمع روبرو شورای شهر، گفت: این طرح مربوط به اسفند ماه ۹۷ است و کانون برنامه و بودجه طی این مدت همگی سعی خود را کرد که گزارش های شهرداری را در قالبی غیر از تحقیق و تفحص دریافت کند. محفل ۴ کنفرانس با مسئولین شهرداری برگزار کرد اما نبود گزارش های مکتوب در این زمینه به شدت احساس می شد؛ تا جایی که از شهرداری التماس شد مذاکرات مجمع را پیاده سازی و ارسال کند تا بخشی از خلاء موجود کاسته شود.

آروین افزود: علی رغم تلاش شهرداری تهران برای محلول ابهامات مالی این قرارداد، احراز تخلفات انجام شده و احقاق حقوق شهرداری تهران که مرام اصلی طرح بود، اجرا نشده است. بوسیله همین دلیل اعضای جماعت تصمیم گرفتند از شورا درخواست کنند تا راسا به موضوع قرارداد رسا بازرگانی دخول کند.

وی با اشاره به اینکه تعارض منافع در این قرارداد یکی از تخلفاتی است که محرز شده است، گفت: امیدواریم با دخول اعضای شورای شهر تهران به تفحص و جستار در بنیاد قرارداد با شرکت گویا تجارت، هم تخلفات بوسیله طور کامل احراز شوند و اندوه حقوق شهروندان تهرانی احقاق شود.

آروین همچنین درخواست کرد تحقیق و تحقیق از قرارداد سه شهید همچنین بوسیله طرح جستجو و تفحص افزودن شود. تو نهایت درخواست مجلس برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران مبنی پیاده شدن تحقیق و تفحص پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملکرد پیمان نامه با باهم اتحاد کردن روان تجارت و قرارداد موسوم بوسیله سه شهید، با ۱۵ رأی طبق از ۱۵ نفر از حاضرین بوسیله قبول رسید.

درون پی این مصوبه، محسن هاشمی ‎رئیس شورای اسلامی دهکده تهران داخل حکمی پنج عضو شورا شامل بهاره آروین، شهربانو امانی، زهرا نژادبهرام، کارفرما محمود میرلوحی و افشین حبیب زاده را به عنوان اعضای هیأت تحقیق و تفحص از شهرداری تهران پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قراردادهای منعقده با شرکت گویا بازرگانی و واگذاری املاک موسوم بوسیله طرح سه شهید منصوب کرد.

علی اعطا، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تو تشریح جزئیات مصوبه تحقیق و تفحص شورای روستا از پیمان نامه شهرداری با رسا تجارت و انتقال املاک موسوم بوسیله طرح سه شهید، می گوید:‎ تو قالب این مصوبه جستار و تفحص، توافقنامه ها و قراردادهای شهرداری تهران با طرف های دیگر که سقف ریالی آنها بیش از ۵۰۰۰ میلیارد بوده و طی سال های ۹۰ به بعد منعقد شده است، مورد مطالعه راحتی می گیرد.

‎سخنگوی شورای اسلامی خانه دادن تهران با بیان اینکه نیز معیار برابری این قراردادها با برنامه دوم شهرداری تهران و بودجه های مصوب سالانه شهرداری تهران و اختیارات عرفی و وظایف شهردار و شهرداری تهران درون عقد قراردادها و تفاهم روزنامه ها و قراردادهای منعقده فیمابین شهرداری و شرکت روان بازرگانی و میزان انطباق این تفاهم نامه ها و قراردادها با اختیارات قانونی شهردار دم و مدیران طرف قراردادها در این استفهام و استفهام تک وارسی استراحت خواهد گرفت، گفت: ‎از محورهای این طرح جستجو و تفحص می توان به تطبیق عملکرد این قراردادها با منع مداخله کارکنان بخت و تعارض منافع، مطالعه مبانی حقوقی شرکت و گزارش عملکرد شرکت روان تجارت و معیار هولوگرام صادره و برآورد خسارت شاگرد از این پیمان نامه بوسیله شهرداری از حیث انحراف در اجرای مفاد قراردادها و آثار اقتصادی و مالی مترتب بر آن اشاره کرد.

اعطا می گوید: از طرفی، بررسی عملکرد کمیته راستی آزمایی در موضوع هولوگرام ها و مقیاس هولوگرام های اثبات شده و ابطال شده توسط این کمیته در طول دو سال گذشته، از دیگر محورهای تحقیق و تفحص پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قراردادهای منعقده با شریک رسا بازرگانی و ارجاع املاک موسوم به طرح سه گانه مثال است.

پس از مصوبه شورای شهر تهران برای تحقیق و تفحص از این قراردادها و تعیین هیئت جستار و تفحص، همچنان اعضای شورای ولایت نسبت به توقع گری درباره قراردادها با گویا تجارت ادامه دادند تا اینکه حدود یکسال بعد، سید محمود میرلوحی کالبد هیات استفهام و تفحص از قرارداد شهرداری با گویا تجارت، درون دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورا و درون تذکری بوسیله شهرداری تهران، گفت: متاسفانه شهرداری تهران داخل پیگیری ضبط رسا تجارت تعلل به خرج داده است که جای تاسف دارد. درباره پرونده رسا تجارت قرار شد شکایتی روی بایگانی گذاشته شود. از دی ماه ۹۸ قرار بود این شکایت مطرح شود اما خراج ای را مشاهده نمی کنیم.

چند روز پس از این تذکر، شهرداری تهران درون نصف دی ماه امسال دست بوسیله امر شد و بخاطر تفحص بوسیله احصائیه های فی مابین شهرداری تهران و سپاه پاسداران تنش اسلامی با نگاه ویژه بوسیله موضوعات مربوط بوسیله مبنا تعاون لشکر (رسا تجارت)، طرح سه مثال و بسیج، یک هیئت رسیدگی تشکیل انصاف.

همچنین با موافقت شهردار تهران، حسن مقیمی اسفندآبادی مدیرعامل همدستی خدمات مالی شهر طی حکمی از سوی نادر محمدزاده مدیرعامل موسسه املاک و مستغلات شهرداری تهران، به عنوان رئیس این هیئت منصوب شد.

«شب نویسنده» میزبان غلامرضا امامی

به گزارش ایسنا، چهارمین کنفرانس از نشست های «شب سخن سنج» با حضور این دبیر و مترجم تاریخچه های «زیبای خفته»، «پادشاه بلبل»، «قدرت جهانی شش مرد» و «گربه و چابک» روز یکشنبه، ۵ بهمن ماه از زمانه ۱۷ تا ۱۸ بوسیله صورت مجازی توسط فروشگاه هوپا-قبا برگزار می شود.

در این نشست درباره دنیا ترجمه و داستان های کودک و نوجوان صحبت خواهد شد و دلبستگی مندان می توانند این نشست را از ورق اینستاگرامی این فروشگاه به نشانی @hoopa_ghoba دنبال کنند.

امضای تاریخچه های یادشده از دیگر دستور کار های این کنفرانس است.

انتهای پیام

یک صلوات اختصاص

بوسیله گزارش ایسنا، مرتضی تحسینی یکی از آزادگان استان زنجان در آغاز عملیات «فتح المبین» داخل ثمر عباس به اسارت دشمن درمی آید و ۱۰۱ ماه از بهینه دوران عمر جوانی اش را تو شرایط دشوار اسارت به شیوه می برد. او خاطرات خویشتن را درون کتابی با عنوان «کمپ هشت» به ثبت رسانده است.  تحسینی داخل سطرهایی از این کتاب روایت کرده است:

سفره نمادی از پیوستگی آزادگان

 اوایل حبس داخل قسمت قسمت کردن های پنج، کبد نفره سفره پهن می کردیم و طعام می خوردیم. عده ای غصه خویش داشتند به صورت تکی خوردنی بخورند ولی بعدها برای اینکه اتحاد و انسجام بیشتری داشته باشیم، تصمیم بر این شد که همه سر یک خوان جمع شویم. بنابر این از سفره های کوچکی که به هم دوخته شد خوان ای به کشش ۱۰-۱۲ متر و به عرض ۶۰ سانتی متر تدارک کردیم.

سر خوان که می نشستیم، پس از تکمیل به نظام از اول خوان هر کدام یک دعا می کردیم و سپس بلند می شدیم. چندی از این دعاها متاخر و خنده دار بودند. مثلاً یکی می گفت: «برای رفع سلامتی صدام صلوات!» اولش متوجه نمی شدیم. شماره ای تیمار اخم کرده و می گفتند: «این چه دعاییه!» ولی بعد که واقف می شدیم، صلوات می فرستادیم و شروع می کردیم به خنده کردن.

 یک روز نوبت به یکی از طفل ها که رسید. گفت: «خدایا! این توفیق را از ما بگیر!،» با تعجب پرسیدم: همه می گن خدایا به ما توفیق بده، تو چرا این نعوظ دعا می کنی؟! گفت: «خیر پدر این توفیق حافظ رو می گم!» درون این لحظه حیات که همگی زدیم والا خنده! از آن به بعد بیچاره توفیق را آن قدر نیایش کردیم تا بالاخره از اردوگاه ما رفت.!
انتهای پیام

اجرای ممیزی املاک برای شناسایی غلظت ها و تغییر کاربردهای خلاف | جلوی توالی فساد در بطرف خانه می ایستیم

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از فارس، تورج فرهادی، شهردار منطقه ۶ تهران داخل تشریح ضرورت تفتیش املاک تو سطح پایتخت، گفت: ممیزی املاک یکی از ابزارها و الزامات شهرداری تهران برای مدیریت ده است. شهرداری ها در بازه زمانی هر ۵ سال یک بار، املاک شهر را تفتیش می کنند تا تغییراتی که به دور از چشم مدیریت شهری به لحاظ انبوهی و کاربردها تو فداکار املاک پیوستگی افتاده است، شناسایی شوند و معلوم شود که ولایت در چه وضعیتی قرار دارد.

وی با تاکید پهلو اینکه رویکرد مدیریت شهری در تفتیش املاک تنها وقوف تغییر کاربردها بخاطر ستاندن عوارض نیست، خاطرنشان کرد: ممیزی املاک یکی از ابزارهای مهمی است که شهرداری با توجه و اتکا بوسیله آن می تواند وضعیت موجود ولایت را آسیب شناسی و برای آینده شهر دستور کار ریزی کند. ضمن اینکه تو به خشکی امدن این کمال مطلوب اصلی، درآمدهایی نیز از نگرش مالیات ناشی از تراکم و تغییر کاربردهایی که شناسایی می شود، به صرفه دایره بهتر دهکده گرفتن می شود.

شهردار منطقه ۶ تهران از ارسال پرونده فدایی املاکی که بدون اخذ مجوز از شهرداری نسبت به اضافه تراکم یا تغییر کاربرد اقدام کرده اند به مراجع قضایی خواه باشگاه های پیش بینی شده داخل شهرداری تهران خبر عدل و افزود: البته فداکار ضبط هایی که استعداد رسیدگی درون منطقه شهرداری دارند، در خود منطقه تعیین تکلیف می شوند.

وی با اشاره بوسیله عقب ماندگی هایی که شهر تهران در زمینه بازنگری طرح تفصیلی و طرح تام شهری دچار است، تشریح رحم: قرار بر این بوده که طرح تفصیلی ابلاغی سال ۹۱ و طرح تام ابلاغی سال ۸۶، درون یک بازه زمانی ۵ ساله بازنگری شوند اما متاسفانه این بازنگری به هر دلیلی اتفاق نیفتاده است. این تو حالی است که تقریبا باید بازنگری را درون سال ۹۶ مطلع می کردیم و امروز در چارچوب ضوابط و پهنه ها، طرح تفصیلی جدیدی را عرضه می کردیم.

فرهادی در ادامه، شکل گیری ستاد راهبری و اجرای طرح تفتیش املاک مرحله ششم را یک گام مثبت برای ردیابی جدی تر ممیزی املاک دانست و تصریح کرد: هر آنچه که قرار است مشاورین درون بازنگری طرح تفصیلی و طرح تمامیت تهران ببینند، احتیاج به آمارهایی دارد که قرار است از محل تفتیش املاک، گرفتار آنها شود. مشاوران بخاطر اینکه بدانند چه اتفاقی در خانه دادن افتاده است نیاز به زیردستی هایی دارند که بزرگترین زیردستی که در این بازنگری می توانند داشته باشند، اطلاعات مولود از ممیزی املاک است.

شهردار منطقه ۶ تهران با پیش روی اینکه ممیزی املاک درون این برهه زمانی هم به لحاظ بازنگری اسناد فرادست و هم ساماندهی شهر برای شهرداری تهران دارای وقار است، افزود: بدبختانه اتفاقاتی درون شهر تهران رخ داده که گاها دور از چشم مدیریت شهری بوده است که غم مشکلاتی را بخاطر شهر ایجاد کرده و تیمار بوسیله غیرشفاف شدن مدیریت و ذیل سرقت کردن به حواشی و توالی فساد و مشکل دار منجر شده و بوسیله موسسه شهرداری، شهر، شهروندان و اخلاق اجتماعی آسیب می زند.

فرهادی همچنین از سانسور ۱۰ درصد املاک واقع در این منطقه مرکزی تهران طی چند ماه گذشته اطلاع رحم و گفت: این تفتیش بیشتر از منظر مطالعه املاک در حوزه تغییر کاربردها وجود و وارد مباحث تخلفات از منظر اضافه تراکم نشدیم. همین ممیزی که از سوی منطقه صورت گرفته است، می تواند یک کمک به ستاد راهبری و مجری طرح ممیزی املاک مرحله ششم و درون امتداد اقدامات این ستاد باشد.

وی گفت: شهرداری منطقه ۶ تهران از ستاد راهبری و مجری طرح ممیزی املاک مرحله ششم بخاطر ایفا ممیزی با موفقیت کامل، حمایت می کند.

یکروز برداری از نخستین نیروگاه خورشیدی درون یک منطقه جنوب تهران

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹ تهران، الهام فخاری رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی خانه دادن تهران در آیین بهره برداری از نخستین نیروگاه خورشیدی منطقه ۱۹ تهران، ضمن قسمت از اقدام شهرداری منطقه ۱۹ تو جایگزینی استفاده از انرژی های پاک با اسلوب اندازی نیروگاه خورشیدی داخل مسکن ستادی منطقه، پیش روی کرد: درون واقع این منطقه توانسته هدف «از خود آغاز کنیم» را تحقق ببخشد چراکه اگر هر فرد، نهاد و دستگاهی این حرکت را از خویشتن آغاز کند، باعث هم افزایی و توسعه آن خواهد شد.

او ابراز امیدواری کرد: رفتار مثبت شهرداری منطقه ۱۹ در کاربرد از انرژی های پاک به عنوان راهنما و الگو درون سایر مناطق، راه اندازی ها و شرکت های زیرمجموعه شهرداری تهران و همچنین دیگر نهادها و ارگان ها جستجوگر شود تا بتوانیم تماشاگر روزهایی سالم مرطوب با جایگزینی ۹۰ درصد انرژی های مصرفی با انرژی های پاک باشیم.

دکتر شینا انصاری مدیرکل محیط زیست و توسعه سفت شهرداری تهران نیز از ایمنی ها و پیگیری های مدیریت شهری این منطقه تو پیشبرد اهداف زیست محیطی منطبق با برنامه سوم توسعه قریه تهران قدردانی کرد و بهره برداری از نخستین نیروگاه خورشیدی تو پشت کف اطاق ساختمان شهرداری این منطقه را رخدادی محیط زیستی دانست که منجر به کاهش مصرف سوخت های فسیلی و ترویج آلودگی های زیست محیطی و نیز کاهش اشاعه گازهای گلخانه ای می شود.

او با اشاره به محورهای اصلی اقدامات این مملکت در برنامه سوم توسعه ولایت تهران، اعتراف کرد: مصالحه الگوی کاربرد و نیز مصرف نیکوترین کارمایه داخل ساختمان های شهرداری تهران از جمله این محورها است که در همین راستا نیز موضوع تفتیش انرژی و کاهش هدررفت آن را با هوشمندسازی کارمایه ها پیگیری می کنیم.

انصاری، دیگر محور اصلی فعالیت ها را توسعه استفاده از کارمایه های تجدیدپذیر و پاک اعلام کرد که ضرورت دارد با رجحان راحتی اعطا کردن این موضوع تو سطح کلان، استفاده از این نوع انرژی ها به منظور کاهش معضلات زیست محیطی توسعه هویدا بطی ء.

علی توکلی، شهردار منطقه ۱۹ تهران نیز در این مراسم پهلو لزوم مصرف از کارمایه های نو، پاک و تجدیدپذیر داخل راستای انجام به اهداف برنامه سوم توسعه بخانه برگشتن تهران تأکید و بروز خرسندی کرد که این منطقه توانسته به عنوان پایلوت این ابتکار نو را راه اندازی درنگ.

به گفته او، کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق منطقه از نتایج مثبت این رفتار است و با توجه بوسیله این موضوع نیز وضع اندازی نیروگاه خورشیدی تو سایر خانه های منطقه در اولویت برنامه های اجرایی این شهرداری صبر پژمان است.

به خشکی امدن اساس این گزارش، فاز نخست احداث نیروگاه خورشیدی با سازه دنبال بامی و به ظرفیت ۱۵ کیلووات تو ساختمان ستادی شهرداری این منطقه کلید زده است که این نیروگاه توان تولید ۲۲ هزار و ۳۰۰ کیلووات ساعت برق در سال را دارد.

سریال کمدی «باخانمان» به آنتن برمی گردد

به گزارش ایسنا به نقل از موجودی معارفه رسانی سیما، چهاردهمین قسمت سریال خنده دار «باخانمان» به کارگردانی برزو نیک نژاد، نویسندگی امیر برادران و تدارک کنندگی زینب تقوایی پس از چند روز وقفه، امشب دوشنبه ۲۹ دی ماه روی آنتن شبکه سه می رود.

پخش این سریال به دلیل فرارسیدن ایام فاطمیه از پنج شنبه هفته گذشته ایستا شده وجود.
سازندگان این سریال که تصویربرداری را هم زمان با پخش ابتدایی قسمت های آن به پایان رساندند، این روزها تدوین حصه های ابدی الباقی را در دست عمل دارند.
تصویربرداری این سریال تابستان امسال با احترام گذاردن کامل پروتکل های بهداشتی درون خصیصه تهران ارتکاب شد. تاکنون ۱۳ تقدیر از این سریال روی آنتن رفته است.
حسن پورشیرازی، شهره لرستانی، حسام محمودی، الهام اخوان، مارال فرجاد، امیر حسین طاهری، امیر کاظمی، مورب سهیلی، امیر آتشانی، مریم سلطانی، مه روز ناصر شریف، مهناز کرباسچیان، نصرت دادرسی، حامد وکیلی، گیتی معینی، سارا عابدی، امیر علی خانی و … با حضرت سعید امیرسلیمانی، شهرام شکیبا، سلطان احمدی، صدای زیر مردانه روحانی و با هنرمندی افسانه بایگان و آتیلا پسیانی و با حضور افتخاری بهنام سپاس و شقایق دهقان بازیگران این سریال بوده اند.
«باخانمان» در طول هفته ساعت ۲۰:۴۵ پخش و روز بعد ساعت های ۱:۴۵ بامداد، ۹:۴۵ و ۱۴:۱۵ اعاده می شود.
انتهای پیام

تقدیر طرح توسعه دانشگاه تهران پس از ۲۰ سال | طراحی سازمان اجرایی متاخر برای ساختن روستا دانش تو بیرونی پایتخت

تورج فرهادی، شهردار منطقه ۶ تهران داخل گپ با همشهری آنلاین با اشاره بوسیله محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران، گفت: این محدوده از شمال به بلوار کشاورز، از باختر به خیابان کارگر، از شرق به خیابان زناشویی شیرازی و از جنوب به خیابان انقلاب اسلامی منتهی است که بدبختانه درون مدت بیش از ۲۰ سال گذشته ضابطه ای برای آن تعریف نمی شود. ماجرای ناخرسندی مالکان املاک واقع در محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران چیست؟

وی تو پاسخ به اینکه موجب نارضایتی برخی مردم و مالکان املاک این محدوده چیست، اظهار کرد: محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران در طرح تفصیلی جدید بوسیله نشانی پهنه S۲۲۱ ستایش شده است. پهنه های S۲۲۱ و S۲۲۲ پهنه هایی هستند که احتیاج دارند برای آنها بوسیله قیافه جداگانه یک طرح موضعی تعریف شود و این طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری سرزمین خواه در حلقه ماده ۵ قصبه تهران به پسند برسد. اما به دلیل اینکه طرح توسعه دانشگاه تهران دارای طرح موضعی نبوده و بوسیله دلیل فریزی که ادا شده، هر گونه اقدام درباره املاک واقع داخل آن بلاتکلیف مانده است.

شهردار منطقه ۶ تهران خاطرنشان کرد: مسئولان دانشگاه تهران از اواخر گرداگرد قبلی مدیریت شهری، به طور موکد پیگیر بودند تا بوسیله ارائه طرح موضعی بپردازند. کلیات آخرین طرحی که از سوی دانشگاه و مشاوری که تعیین کرده بودند، به کمیسیون ماده ۵ شهر تهران نمایش شد و با چند قول در کمیسیون به تصویب رسید. ولی در همگی این مسیر همچنان آدم بلاتکیف هستند و هیچ برنامه ای برای تاسیس املاک شان خواه شرایطی که بتوانند بفروشند را ندارند.

فرهادی افزود: داخل نهایت، شورای اسلامی دهات تهران و شورای ممتاز شهرسازی و معماری ادخال کردند و مقرر شد دانشگاه تهران طرح خویشتن را بازنگری یواش و طرحی با رویکرد آدم محور ارائه دهد تا تیمار زندگی در محدوده طرح توسعه مختل نشود و هم اینکه حضور انسان در آنجا باعث امنیت بیشتر و خروج از فضای بی دفاع شهری آنجا شود. محدودیت ارتفاعی ساخت و ساز در محدوده طرح ترقی دانشگاه تهران

وی درباره طرح جدیدی که دانشگاه تهران ارائه کرده است، اظهار کرد: در حال فراهم دانشگاه تهران طرحی را با رویکرد متاخر تدارک کرده است که یک وعده به محفل ماده ۵ خانه دادن تهران بردند اما ملاحظاتی درباره آن مطرح شد. تا اینکه برای وهله اختتام نیز طرحی که تهیه کرده بودند تو کارگروه مربوطه حلقه ماده ۵ بخانه برگشتن تهران تک بررسی راحتی گرفت. یکی از موضوعاتی که دانشگاه تهران در این طرح مدنظر استراحت نداده وجود بحث میراث فرهنگی و رعایت فردی ارتفاع بود. این بار به دلیل اینکه احترام گذاردن محدودیت بالا لحاظ نشده بود، طرح همچنان بلاتکلیف باقی مانده و مردم هم همچنان بلاتکلیف هستند. حناچی به طرح توسعه مادر دانشگاه ها ادخال کرد 

شهردار منطقه ۶ تهران در پاسخ به اینکه راهکار خروج طرح ترقی دانشگاه تهران از بن بست کنونی چیست، گفت: بوسیله تازگی با دستیار شخص شهردار تهران و شهرداری منطقه ۶، ساختار اجرایی برای طرح ترقی دانشگاه تهران ستایش کرده ایم که به محض اینکه طرح موضعی به تصویب برسد، بر طبق آن ساختار اجرایی که ارکانی بسان کارگزار، منابع مالی و بانک، مباشر و تسهیل گر در آن پیش بینی شده و بحث های ثبتی و املاکی را نیز شهرداری منطقه بوسیله عهده اندوهناک است، می توان طرح ترقی پاپا دانشگاه های ایران را وارد فاز جدیدی کرد.

وی درباره مشکلاتی که طرح توسعه دانشگاه تهران بوسیله شمارش ملاحظات میراثی برخورد کرده است همچنین گفت: این شاق از گذشته وجود داشته اما مسئولان دانشگاه خیال می کردند که می توانند دایره میراث فرهنگی را برای رفع محدودیت های ارتفاعی ساخت و ساز در طرح توسعه دانشگاه تهران راضی کنند اما وزارت میراث فرهنگی هنوز بر سر این موضوع موافقتی نکرده است. به همین خاطر، کار آدم و این طرح و موسسه اجرایی که تمجید شده، بلاتکلیف الباقی است.

تورج فرهادی از درخواست دکتر حناچی شهردار تهران از مسئولان دانشگاه تهران بخاطر مذاکرات فشرده با وزارت میراث فرهنگی و تعیین تکلیف هر چه زننده تر خط ارتفاعی اطراف دانشگاه وقوف داد و گفت: طرح اخیر دانشگاه تهران، طرحی متعادل و دارای قابلیت اجرا است که چنانچه پذیرش شود، به استراحت قید یکسال آینده، اطراف دانشگاه می تواند مقدمه بوسیله تحرک، فعل و انفعال، ساخت و تغییر استعمال لازم کند تا شهر دانشی که راحتی است در محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران شکل بگیرد، عملیاتی شود. البته همگی اینها منوط به این است که مشکل دانشگاه تهران و وزارت میراث فرهنگی حل شود تا اندوه منافع مردم و هم منافع بطرف خانه حفظ شود و شکل گیری شهر دانش نیز سرعت بیشتری بگیرد. بسیار از ۱۰۰ بناء واقع تو محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران میراثی و بنای ارزشمند هستند

وی با اخبار اینکه تا کنون ۵۲ درصد از پارسل های واقع در محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران بوسیله طور قطعی و نهایی تملک شده است، درباره سازمان اجرایی دیده شده بخاطر اجرای این طرح گفت: راهکار مشارکتی برای دانشگاه تعریف کرده ایم؛ به این ترتیب که مردم را هم درون این اتفاقی که داخل اطراف دانشگاه می افتد باهم اتحاد کردن کنیم. چه قهری دارد انسانیت که داخل آنجا هستند را خارج کنیم و همه ساختمانی ها را از جوهر متروک کنیم و بخواهیم از نو، بخانه برگشتن جدید بسازیم؟ اغلب ساختمانی های واقع در محدوده طرح توسعه، ارزشمند هستند بوسیله طوری که متجاوز از ۱۰۰ ساختمانی واقع در آن محدوده، میراثی و بنای ارزشمندند لذا حتما باید حفظ شوند.

شهردار منطقه ۶ تهران افزود: کنار اساس این سازمان اجرایی، با مالکان واقعی املاک واقع در محدوده طرح ترقی دانشگاه می توان مشارکت کرد یا منافع موجودی را در همان جا یا جای دیگری تامین کرد. همچنین یک بانک را با یک کارگزار همراه کرده ایم تا با منابعی که دارند منافع مالکان را تکرار کنند؛ به طوری که چنانچه مالک شادمان باشد، منافعش را همان مکان تامین کنند و اگر شادمان نبود، منافعش را در جای دیگری به او بدهند. یعنی مالک یک ساختمان در محدوده طرح توسعه می تواند ملکش را به دانشگاه تهران با مشارکت واگذار کند و سهم خود را بگیرد خواه اینکه می تواند بگوید به ازای ملکش، یک ملک یا آپارتمان در جای دیگر بوسیله او بدهند، یا برای جابجایی، یک سری امتیاز یا پول بگیرد.

فرهادی با مداومت کنار اینکه پیشنهادها و معادلات مختلفی در سازمان اجرایی خلق کردن ایالت بینش پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: در حال مهیا صرفا خواستار تصویب طرح موضعی دانشگاه هستیم که اگر مصوب شود، با توجه به اینکه غلبه و فضای چانه زنی مان اضافه معلوم کرده است، قاعدتا راحت تر از بعد اجتماعی اجرای طرح ترقی دانشگاه با آدم به خشکی امدن می آییم. طرح توسعه دانشگاه تهران مشکل مالی و اجرایی ندارد

شهردار قلب فرهنگی پایتخت تو سرانجام این گفتگو، با ابرام کنار اینکه طرح توسعه دانشگاه تهران شاق مالی و اجرایی ندارد، تصریح کرد: رویکرد این طرح مشارکتی تبیین شده و تعامل طرح جدید با مردم به شدت بالا است؛ تسهیلات خوبی برای مردم و کسانی که می خواهند داخل این محدوده باقی بمانند داخل رویت گرفته است. پیشنهادات متنوعی هم دارد که بتواند پاسخگوی مردم باشند. امیدواریم پس از تصویب طرح موضعی، کار مشارکتی خوبی بین دانشگاه تهران، بانک تنخواه گذار و مردم خلق کردن شود تا سرعت کار تیمار بالا جوی.

آغاز فیلمبرداری رمان زلزله تهران

به گزارش ایسنا، برابر گزارش رسیده، «اندازه موقت» سومین فیلم مریم بحرالعلومی با رعایت پروتکل های بهداشتی، مقابل دوربین آرش خلاقدوست رفت که با توجه به ساختار روایی مدنظر به صورتreal time  (زمان واقعی)، طبق برنامه ریزی و تمرین های صورت گرفته درون ۲۰ مجمع فیلمبرداری خواهد شد. 

ماشین صفاری، افسانه کمالی، غزال نظر، علی کیان ارثی، محمدرسول صفری، شبدر ترابی، سادیا جلالی پور، علی یعقوبی، احمدرضا معراجی، علی اردلان، آرمان درویش، رامینا حسینی، گلبرگ محمدی و روشنک عجمیان، با هنرمندی شقایق فراهانی و علی انصاریان، با آستان سیاوش چراغی پور و سوگل طهماسبی، با معرفی ساسان کریمی، کارفرما احمدحسینی و الهه منصوریان، گروه بازیگران این فیلم هستند.

فیلمنامه این فیلم اجتماعی که بر اساس طرحی از مریم بحرالعلومی، توسط او به نعوظ مشترک با لیلا نیکزاد بوسیله نگارش درآمده، داستانی داخل شبی پاییزی را روایت می کند که زمین نوسان ای تهران را می لرزاند.

«قطع بلافاصله» سومین فیلم بلند مریم بحرالعلومی است که پیش از این با فیلم «پاسیو» سیمرغ نیکوترین کارگردانی حصه جلوه گاه شرق سی و ششمین مهمانی جهانی فیلم فجر را دریافت کرده و با دومین فیلم خویشتن «شهربانو» در سی ونهمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

بحرالعلومی خود تهیه کنندگی «کمیت موقت» را برعهده دارد و علیرضا کیان ارثی بوسیله عنوان جعبه طرح و خلیفه تولید با او همکاری می کند.

انتهای پیام

۹۸ درصد پرونده های باغات، رای باغ می گیرند | تامین ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از محل عوارضِ فضای سبز

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای ده تهران درباره نظر کمیسیون سلامت و محیط زیست مبنی بر ارائه ماده ای در سپرده محرک اقتصادی و تقاضای خرابکاری ۲۰۰ باغ تهران به منظور کسب درآمد، گفت: این که مطرح می شود شهرداری پیشنهاد تخریب ۲۰۰ باغ را داده است تا از آن به تصرف درآمد برسد، این گونه حلق و باید واقع بینانه گپ کرد تا به خراج اثربخشی رسید.  عقب باغات تهران ایستاده ایم

او امتداد داد: در شورای پنجم، در راستای شفافیت و حفاظت از باغات، مصوبه بارو باغ را فسخ و خانه باغ را بوسیله تصویب رساندیم و در قالب کمیسیون ماده ۷ ظهر باغات تهران ایستاده ایم و پرونده ها را کاملا بررسی و کنترل می کنیم و هر پروانه و پایان مفید که می خواهد صادر شود، حتما باید استخبار کمیسیون ماده ۷ را داشته باشد. 

نوری با تاکید پهلو اینکه گذرگاه های کنترلی ضبط ها به اندازه ای هست که رخصت معادل درختان را ندهد، گفت: اجازه باغ کشی و نابودی درختان را نمی دهیم و این رفتار تاکنون اجرا شده و قابل مقایسه با دوره های قبل شورا نیست. تا اینکه اگر درختانی هم به ناگزیر وزن شدند، تکلیف کردیم که جابجا بشوند و جریمه درختان نیز ستاندن شده و از قبل این جریمه ها تاکنون ۱۷ باغ خریداری شده و ابتیاع ۱۷ باغ دیگر همچنین در دستور کار است. 

مهتر مجتمع سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران دنباله انصاف: در همین راستا در هفته گذشته سه پلاک در منطقه ۱۷ بررسی و دستور پیگیری و تملک این پلاک ها از محل مالیات حفظ و گسترش جرائم در دستور امر قرار خمود است.  توضیح درباره ماجرای ضبط چندین باغ در لایحه محرک اقتصادی شهرداری

او در ادامه درون تک لایحه بسته محرک اقتصادی شهرداری گفت: اما شهرداری درون شرایط رکود اقتصادی قرار دارد چرا که اقتصاد کشور دچار رکود است و طبیعتا تلاش می یواش تا از این فترت بیرون بیاید و بتواند شهر را اداره یواش و متد های تامین منابع را تفویض کند. 

نوری با اشاره به اینکه شهرداری داخل روند اتخاذ متد های تامین منابع لایحه امانت محرک اقتصادی را ارائه کرد، افزود: با این لایحه برخی مشکلات و تیرگی هایی که درون روند فقره شهرداری، صدور پروانه، دستورالعمل ها و بخشنامه ها بود دارد رفع و مجوزهایی نیز داخل ارائه تخفیف و تسهیلات به مردم داده شد تا خواهش پیدا کنند و پیدایش و ساز را با سرعت بیشتری ارتکاب دهند. 

نوری در مورد ماده ای که صدور مجوز ساخت وساز باغات در آن درخواست شده است، گفت: تعدادی از مالکین قبل از اسفندماه ۹۶، بخاطر املاکی که باغ بوده اند و اطلس نمایش و مالیات آن را پرداخت کرده اند و هنگام دو سه گانه سال اخیر ایستا شده، از شورای ایالت درخواست کردند بوسیله این مالکان مجوز تاسیس داده شود و با رعایت چارچوب هایی که کمیته فنی باغ تعیین می کند، بتوانند پروانه ساخت بگیرند و با مصوبه باشگاه ماده ۵ و بررسی کمیته فنی و برابری درخواست با طرح خانه باغ بتوانند از یک نمونه غلظت و سطح اشغال یکروز مند شوند. شهرداری این را پیشنهاد داده است و صحبت از ۲۰۰ باغ محو و عدد و رقمی در حکم حلق. در همه کمیسیون ها این پیشنهاد در حال تجسس است و احتمالا هفته آینده در دستور کنفرانس حیاط قرار می گیرد. 

او تاکید کرد: آنچه مسلم است حتما شورای ولایت و کمیسیون سلامت و هوا زیست به هر شکلی با نابودی باغات و بارگذاری در باغات برای کسب درآمد ضدیت خواهد کرد و دربرابر آن پایداری می کنیم تا این موافقت قیافه ندهد. 

نوری ادامه داد: ولی زمانی که بایگانی ها بررسی می شود بایگانی هایی است که  پیاده شدن بن پروانه های گذشته بیش از ۸ طبقه مصنوع اند و اینک درخواست یک اشکوب مازاد دارند. این تغییر نقشه و خلق کردن طبقه اضافه اثری در ماهیت زمین ایجاد نمی کند و فداکار از پرونده ها اینگونه هستند و در مسوده قرار دارند، اما از ابتدا نوعیت باغ داشته اند.  تاکید بر جستجو جامع بایگانی باغ ها در کمیته فنی باغات

نوری افزود: اطلاع دادن کردیم حتما پرونده ها باید در کمیته متخصص باغات به عارض تمامیت تفحص شوند و آن پلاک هایی که نوعیت آن ها باغ است، داخل آن ها تاسیس و ساز ایفا نگرفته و نرخ اکولوژیک دارند، به هیچ نشانی اتحاد نمی کنیم که در آن ها بارگذاری شود. 

او در پاسخ بوسیله این پرسیدن که نگرانی از این بابت که گاها فداکار پروندهایی که کاملا نوعیت باغ دارند با رای غیرباغ فداکار اعضای شورا مواجه می شوند و حساسیت را نسبت به این مساله و مطرح شدن پرونده ها داخل شورا بالاتر می برد، پیش روی کرد: توجه بوسیله این ملاحظات بسیار عمده است و اینکه افکار عمومی در این مساله حساسیت دارد خوشحالیم و از افکار اشتراکی تشکر می کنیم چرا که به کمک ما می آیند و با زنهار همدیگر فضایی ایجاد می شود که دستور صدور رای غیرباغ برای پلاکی که نوعیت باغ دارد صادر نشود. اما تعداد پروندهایی که باغ بودند و رای باغ گرفتند در حدود ۹۸ درصد پرونده ها را محتوی می شوند و چند درصدی که رای غیرباغ گرفته، به اقناع افراد و رایی که می دهند ارتباط دارد.  مطمئن ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از محل عوارض حفظ و گسترش فضای سبز درون سال جاری

نوری در پاسخ بوسیله این سوال که در افتتاح باغ وثوق الدوله درخواست واریز ۶۰ میلیارد از محل عوارض قطع درختان سال گذشته را مطرح کردید، آیا این درخواست نظریه شد یا خیر؟ گفت: هنوز عملی نشده است. داخل هنجار مالی اگر منابع و اعتباراتی در سالی که انحصار داده شده، بوسیله استعمال نرسد، زیبنده ارجاع بوسیله سال بعد محو به همین دلیل تو سال ۹۸، منابعی را به دست آوردیم که از آن چندی باغ خریداری و کمی از آن جاویدان بماند که تا باغ ها تملک بشوند زمانبر است و این پول بوسیله موقع نفقه نشد و ما فکر می کردیم برای سال پس ازآن این پول حفظ می ماند در حالی که بخش مالی اعلام کرد اینگونه زدودن. 

مهتر کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه رحم: باید مجاهدت خویشتن را انجام دهیم تا این منابع را تامین کنیم. تو سال ۹۹، بسیار از ۲۰۰ میلیارد از محل مالیات حفظ و گسترش فضای سبز، نقدینگی تامین کردیم که از این رقم پاره قابل توجهی نفقه و باغ خریداری شده است و برای مانده این رقم که ۱۵۰ میلیارد است، برنامه ریزی داریم که تا اختتام سال هزینه شود و به صفر برسد و چیزی بوسیله خزانه بازگردانده نشود.

فتوای رهبر قیام درباره درآمد شرکت های خصوصی

به گزارش ایسنا، متن این استفتا و پاسخ محضر آیت الله خامنه ای را که در شماره امروز روزنامه «کیهان» منتشر شده است، تو ادامه می خوانید:

پرسیدن: اگر ویژگی داخل یک همدستی خصوصی شاغل باشد و به مرور زمان پی ببرد که قسمتی از درآمد شرکت از طریق نیرنگ و دروغ و مستندسازی مدارک تقلبی حاصل می شود، جهت امتداد درآمد و امرار معاش چه وظیفه شرعی دارد؟

پاسخ:اگر می دانید کارگر که انجام می دهید حرام است، باید ترک کنید ولی اگر نمی دانید، بوسیله صِرف احتمال ترتیب پی ندهید.

انتهای پیام